Dyktige medarbeidere, generell utlysing

 • Ansvarlig regnskapsfører eller teamleder.
 • Regnskapsinteressert medarbeider med datakompetanse.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaren/autorisert regnskapsfører eller reg./statsautorisert revisor
 • Dokumenterbar erfaring med årsoppgjør, ligning og aksjonærregisteroppgaver
 • Utførende ansvar for årsoppgjør og ligning
 • Har erfaring fra internkontroll
 • Har erfaring med regnskapsmessig behandling av aksjer, fast eiendom, mva, skatt, lønn, mv.
 • Bred regnskapserfaring og aller helst erfaring fra regnskapsbyrå
 • Kan ta ansvar når det trengs, faglig stedfortreder for operasjonell og faglig leder eller samarbeid i team f.eks. i mer kompliserte saker, avstemmingsarbeid av større omfang
 • Kundeansvar og ordinært arbeid som regnskapsfører må påregnes
 • Oppfølging av kunder, presentasjon av periode rapportering
 • Gode norsk-kunnskaper muntlig og skriftlig

Kontorsted: Oppgi ønsker kontorsted (hovedbase).

Mer informasjon: Kontakt daglig leder på det enkelte avdelingskontoret.

Søknad: Fyll inn søknadsskjema her