Christines hilsen uke 46
Sammen skal vi presentere bransjen vår utad, og dra nytte av hverandre.

Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar
Sykmeldinger og sykepengesøknader (del D) blir å finne i Altinn.

Altinn i ny drakt
Endringene konsentrerer seg først og fremst om nytt design, med hovedvekt på god brukeropplevelse.

Christines hilsen uke 45
Høytidelig signering av felles nordiske prinsipper, sirkulær økonomi på agendaen og møte i Lovutvalget.

Lønnsstatistikk 2017
Basis årslønn for autoriserte regnskapsførere i 2017 er kr 630 930 målt ved gjennomsnitt. Lønnsveksten er 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

IPS – Årets pensjonsnyhet
1. november gikk startskuddet for årets store pensjonsnyhet: IPS – individuell pensjonssparing.

Dine synspunkter er viktige for oss
Som medlem er du vår viktigste informasjonskilde til hvordan Regnskap Norge utfører sine tjenester og serviceytelser.

Nytt om a-ordningen
Avstemmingsrapport finansskatt, ny inntektsbeskrivelse og nye permisjonsbeskrivelser er noen av nyhetene som gjelder a-ordningen.

Christines hilsen uke 44
Resultatene fra systemundersøkelsen er publisert, og vi kan melde om god møteaktivitet de siste dagene. Har du meldt deg på medlemsmøtet?

Yrkesbil til besvær – elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?
Endringer i regelverket for bilbeskatning fører til økt privat bruk av yrkesbiler blant ansatte i privat næringsliv og offentlige etater. Manglende kunnskap og veiledning får store økonomiske konsekve …