58 229 regnskapspliktige mottar påminnelse om levering årsregnskap
Husk at forsinkelsesgebyr løper fra 1. august.

Så endringene – fikk omstillingshjelp
Adacc så endringene i bransjen og startet sitt interne omstillingsprogram for halvannet år siden. Forretningsutviklingspakken til Regnskap Norge ble likevel det som utgjorde forskjellen.

Mistet (nesten) fremtiden
Fokus Regnskap innrømmer det: De var i ferd med å miste fremtiden. Deres egen suksess var blitt selskapets største trussel. Å miste en kunde fordi noen andre aktivt solgte inn nye, moderne løsninger, …

Kommunikasjon mellom ny og tidligere regnskapsfører
Kommunikasjon med tidligere regnskapsfører er viktig for at en regnskapsfører skal påta seg nye oppdrag under riktige forutsetninger. Likevel sviktes det ofte på dette området.

Små endringer i konkurstallene
Brønnøysundregistrenes halvårsstatistikk viser at tallet på konkurser og tvangsavviklinger gikk ned med 0,8 prosent sammenlignet med fjoråret.

Hva er internettsalg?
Salg over internett anses ikke som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften (fra 01.01.19). Ved slike salg kreves ikke bruk av kassasystem med produkterklæring etter kassasystemlova. …

Forenklingskonferansen 2017 – åpent for påmelding
Hovedtemaet i år er digitalisering og smart regulering. Er digitalisering og forenkling to sider av samme sak? Blir det enklere? I så tilfelle for hvem? Vi tar debatten på Forenklingskonferansen 19. s …

Fremtiden er her – nå må vi handle!
Økt fokus på lederskap, salg og rådgivning. Hvis dette er fjernt fra din hverdag, er forretningsutviklingspakken i regi av Regnskap Norge et smart sted å begynne.

Skattytere med utsettelse til 30. juni: tvangsmulkt begynner å løpe 10 virkedager etter varsel er sendt
Det er forventet at påminnelse om manglende levering av skattemelding formues- og inntektsskatt sendes ut om lag 5. juli.

Regelendringer fra 1. juli 2017
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.