SAGA Regnskap og Rådgivning hjelper små og mellomstore bedrifter på Østlandet til økt effektivitet og bedre lønnsomhet. Hos oss møter du mennesker med et genuint ønske om at din virksomhet skal lykkes.

Gjennom tett kontakt og oppfølging skaper vi grobunn for et godt samarbeid og sterke resultater. Med høy faglig kompetanse og stort engasjement får du råd og hjelp innen økonomi, regnskap, skatt og finans.

 

Vi er landsdekkende og rustet for krevende oppdrag

Vi er medlem i Saga Services – et samarbeid av utvalgte, høyt kvalifiserte regnskapskontorer i Norge. Saga Services er en partner for deg som vurderer ekstern bistand innenfor regnskapshåndtering, lønn, økonomistyring og/eller andre administrative støtteoppgaver.
Et fremtidsrettet regnskapsbyrå som kontorene i Saga Services ønsker å være, tilbyr ikke bare tradisjonelle regnskapstjenester men kan bistå kundene på ulike måter innenfor det økonomisk/administrative området. Tanken er at våre kunder skal konsentrere seg om sitt kjerneområde, enten det er salg, handel, produksjon eller annet.

Les mer om Saga Services ›

 

Forretningsidé og verdier

Gjennom motiverte og dyktige medarbeidere skal SAGA Regnskap og Rådgivning være den foretrukne leverandør av økonomisk administrative tjenester og bidra til effektivisering av våre kunders forretningsprosesser slik at de oppnår høyere verdiskapning.
Våre verdier er “Stolt, Fokusert og Entusiastisk”
 Stolt av egen kompetanse, kolleger og bedriften. Fokusert på kundens behov og kvalitet på leveranse. Entusiastisk i forhold til sine oppgaver og omgivelser.

 

Vår historie

Vi er tre forskjellige regnskapskontorer som har blitt til en bedrift. Primær Regnskap i Skien, Hov Regnskap i Larvik og ROS økonomi  på Revetal , som igjen er historien om Sibbern Økonomi AS og Re-Consult.


Revetal – tidligere Ros Økonomi

Marit Sibbern overtok Re- Consult fra ansatte som hadde stiftet og eide det fram til hun kjøpe aksjemajoriteten i 2009. Selskapet var stiftet i 1986, og hadde siden starten hatt tilhold på Revetal. Re-Consult drev utelukkende med regnskap for næringsdrivende utenom landbruk. Marit Sibbern drev fra før en lite selskap som var stiftet i 2007. Dette selskapet drev med regnskapsføring, med stort innslag av landbruksregnskap og rådgivning.

Etter sammenslåing i 2009 og samloklisering i 2010 har virksomheten hatt kontor på Revetal. Det er til sammen 12 ansatte i 2013, med ca 9 årsverk. Av de 12 ansatte er hele 9 autorserte regnskapsførere. Mange med svært lang erfaring fra regnskapsbransjen. I tillegg har flere bakgrunn fra revisjon, næringsliv og bank. Våre kunder er små- og mellomstore bedrifter. Naturlig nok er Re-området sterkest representert, men vi har også kunder med tilhold i andre deler av landet og utlandet. Vår store kontaktflate, samt gode referanser, har gitt oss et jevnt tilsig av nye kunder i selskapets levetid.


Larvik – tidligere Hov Regnskap

Steinar Jacobsen overtok virksomheten fra Kaare Hov den 01.11.1994, etter å startet å arbeide i selskapet i 1988. Etter overtakelsen har virksomheten fortsatt sin fot i landbruket med ca 25 % av omsetningen og tilsvarende årsverk og antall kunder som ved overtakelsen, men det har vært en kraftig vekst i annen næringsvirksomhet.

I 2004 ble det til da personlige selskapet overført som et aksjeselskap, men med samme eier som tidligere, Steinar Jacobsen. Ved utgangen av 2012 er vi 13 ansatte, hvorav 6 er autoriserte regnskapsførere.
Alle våre ansatte har en solid erfaring fra regnskapsbransjen. I tillegg har noen bakgrunn fra revisjon, næringsliv og bank. Våre kunder er små- og mellomstore bedrifter. Naturlig nok er Larvik/Sandefjord­området sterkest representert, men vi har også kunder med tilhold i andre deler av landet og det store utland med bl.a England og Tyskland. Vår store kontaktflate, samt gode referanser, har gitt oss et jevnt tilsig av nye kunder i selskapets levetid.

HOV Bedriftspartner AS er et søsterselskap under samme paraply, men arbeider i større grad med rådgiving og konsulenttjenester som ikke er direkte relatert til tradisjonell regnskapsførsel. Selskapet har sin historikk tilbake til 1973, da Kaare Hov overtok som regnskapsfører for medlemmene i Seierstad Regnskapslag.


Skien – tidligere Primær Regnskap

Åpnet i august 1994 av Tim F. Nilsen

De første årene var det ikke engang oppdrag nok til å fylle et årsverk, men virksomheten har siden hatt en økende oppdragsmengde frem til de syv fast ansatte vi er i Skien i dag.

I begynnelsen hadde vi en stor andel landbruksregnskap. I takt med at antall landbruksvirksomheter har gått ned har vi satset på servicenæringene. Vi har i dag frisører, barnehager, transport, entreprenører, veterinærer m.m.

I tillegg til økningen av egne nye kunder har vi også overtatt andre kontorer. Kontoret har hatt avdelinger både i Lunde og i Bø. Disse er i dag fisjonert ut som egen virksomhet.

Vi har i løpet av årene forsøkt å tilby våre kunder nye effektive løsninger etter hvert som det kommer gode tekniske løsninger fra våre leverandører.

Foruten Agro Økonomi, har vi fra år 2000 brukt programmene Visma Business og Lønn. Det har gitt oss en stor erfaring i bruk av elektroniske løsninger og kunder tilgang til hele eller deler av regnskapene.

I dag har vi kvalitetsbevisste ansatte som utfører alle oppgaver fra etablering av firma til regnskap, lønn, fakturering og årsoppgjør.


 

Vi er medlem av Regnskap Norge som er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge.