Tips til bedriftens LinkedIn-profil
Verdens største kanal for nettverksbygging er en selvsagt arena for å gjøre bedriften bedre kjent. Bruker du bedriftsprofilen som et dynamisk markedsverktøy, kan du bygge en råsterk merkevare.

Bysykkeleventyret som tok av
De tre gründerne i UIP tenkte knapt på vekst da de overtok bysykkelkontrakten i Oslo. Tre sykkelsesonger senere har selskapet 130 ansatte i fire byer og to land, og snuser på å utvide tjenesteporteføl …

Setter alle ressurser inn på sirkulærøkonomi
Miljøutfordringen er så stor at vi simpelthen ikke har råd til at regnskaps- og finansbransjen står passive på sidelinjen. Heldigvis har lederne for begge bransjenes organisasjoner et brennende engasj …

Foreldrepenger – Nå er det digital inntektsmelding som gjelder
Nå er det ikke mulig å sende inn inntektsopplysningsskjema på papir lenger. Før NAV kan starte sin saksbehandling må NAV ha mottatt den digitale inntektsmeldingen.

Har du bestilt regelverksheftet, men ikke mottatt noe?
Teknisk feil har dessverre medført at bestillinger av "Regelverk for regnskapsføring" ikke har kommet gjennom.

Christines hilsen uke 49
Sirkulærøkonomi får fotfeste i norsk politikk og næringsliv, og Nordic Smart Government har ambisjoner om å forenkle rapportering.

Atferdsnorm for behandling av personopplysninger – behandles av Datatilsynet i 2019
Datatilsynet legger opp til å behandle innkomne utkast til bransjenormer i 2019.

Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 – få endringer i budsjettavtalen
Innslagspunkt i trinnskatten, skattefri andel hotellsats ved overnatting i utlandet og mulighet for bruk av lokale takster ved beregning av eiendomsskatt er de sentrale endringene.

Mange utfordringer i ny hvitvaskingslov
Regnskap Norge har gitt Finanstilsynet mange innspill på hva som bør omtales og avklares i nytt rundskriv til hvitvaskingsloven.

Christines hilsen uke 48
Den digitale omstillingen åpner opp for å løfte og styrke kvaliteter som er unike for oss mennesker. Nå er tiden for å dyrke kompetanser som relasjonsbygging og kommunikasjon.