OECD foreslår nye skatteregler for multinasjonale digitale selskaper
OECD la nylig frem sitt forslag til internasjonale regler for selskapsbeskatning tilpasset en ny digital økonomi. Forslaget er en konsolidering av tre ulike forslag fra medlemsland.

Lederoppgjøret er i gang!
Høyt under taket på lederoppgjøret, og forenklinger på bordet hos myndighetene.

Vi søker deg som jobber med digital utvikling i regnskapsbransjen
Regnskap Norge etablerer et nytt forum for deg som jobber med digital utvikling på strategisk og forretningsmessig nivå i regnskapsbedrifter.

Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2020
Regelverksforenklinger og økt rettssikkerhet for skattytere var hovedbudskapet da Regnskap Norge møtte i finanskomiteens høring om Statsbudsjettet.

Endringer i NRS 16 Årsberetning
Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 Årsberetning.

Ny strategi for en enklere hverdag for småbedrifter
I slutten av august la regjeringen frem sin strategi for små og mellomstore bedrifter.

Hvor er forenklingene i statsbudsjettet?
Under direktesendt webinar kommenterte vi skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet. Dessverre var det manko på forenklinger for næringslivet.

Statsbudsjettet 2020 – endringer i Skattefunn-regelen
Regjeringen foreslår flere endringer i Skattefunn-reglene. De foreslåtte endringene vil få virkning fra inntektsåret 2020.

Statsbudsjettet 2020 – 350-kroners grensen for avgiftsfri netthandel fjernes
Samtidig foreslås et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000, men med viktige unntak.

Dispensasjonsadgang SAF-T
Skatteetaten varsler restriktiv dispensasjonsadgang fra kravet om å gjengi elektroniske opplysninger i SAF-T-formatet.