Forslag om endringer i aksjeloven
Nedre beløpsgrense for selskapets avtaler med aksjeeier mv. forhøyes

Ny standard for EHF-faktura skaper hodebry for regnskapsførere og deres kunder
Fra 2020 kan ikke en PDF-faktura legges ved EHF-filen som en såkalt Commercial Invoice.

Forsinkelsesrenten øker til 9,25 prosent fra 1. juli 2019
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 390 kroner.

Nye minstelønnssatser
Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni.

Hovedadministrator – ny rolle i Altinn
Rollen åpner for at daglig leder kan delegere tilgangstyring i Altinn til annen person.

Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument
Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes.

Når millimeterregler står i veien
Henrik Syse har vært innom og vi snakket om hva komplekse regler betyr for næringslivet.

Husk fristen for skattefri omdanning 1. juli
Dersom en skal kunne gjennomføre skattfri omdanning til aksjeselskap med virkning for inneværende år, er det et vilkår at selskapet er stiftet og melding er sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli. …

Unngå å komme i ansvar i sommer!
Husk at når du ligger på en solseng på Kreta og mottar et hasteoppdrag fra kunden om bistand til betaling av faktura, så gjelder det samme profesjonsansvaret som om du hadde gjort jobben fra kontorsto …

Seks ting å vurdere når du skal velge eller bytte skybasert regnskapssystem
«Regnskap i skyen» er først og fremst en plattform for samhandling, og derfor er det veldig viktig med gjennomtenkte rolleavklaringer, sier advokat Harald F. Strandenæs. Han mener integrasjonene som g …