Gjør deg klar!
Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.

Snart kommer eBevis – et tiltak mot useriøse leverandører
Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted.

Nye krav til kredittkort og andre forbrukslån
Bankene må tilpasse seg de nye kravene innen 15. mai 2019.

Mer tyngde på skatt, lønn og HR – og lettere mva
Vi har gitt forenklingsinnspill til Finansdepartementets mva-ekspertgruppe og fått to nye fagtunge ressurser på huset.

Kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer
Utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap er selve finalen i et regnskapsoppdrag. Kontrollen av at alt er rett er prikken over i´en.

Endringer i skatteskjemaene for 2018
Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skatteskjemaene.

Norges første sirkulære regnskapsklynge er etablert
Sirkulærøkonomi er hetere enn noen gang, og det røk av Mass Andersens pistol og nettkabler i Oslo under Årsoppgjørets time denne uken.

Digitale trusler og virkemidler
Om truslene relatert til regnskapsbransjen og kundene, og hva regnskapsbedriftene kan gjøre for å redusere risikoen.

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket prioriteres særskilt fremover
Dette fremgår av Finanstilsynets strategi for perioden 2019 – 2022.

Skattefordel knyttet til frigitte skogfondmidler
Det må gis avkall på fritak fra innbetaling til skogfond for å få utnyttet skattefordel knyttet til frigitte midler.