Skatt og sosiale avgifter som andel av bruttolønn i de nordiske landene
I forrige uke publiserte OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) en ny utgave av rapporten «Taxing Wages».

Skattedirektoratet bekrefter feil i preutfylte data for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom
Det blir ikke lagt ut nye korrigerte data. Den skattepliktige må selv endre i skattemeldingen.

Ny synlighetskampanje på trappene
Vi vil vise hvor viktig regnskapsførerens kompetanse er, og at det må mer til enn en app for å matche den faglige innsikten du besitter som regnskapsfører.

Åpningstider påsken 2019
Åpningstiden er 08.00–15.30 mandag 15. og tirsdag 16. april. Onsdag 17. april er åpningstiden 08.00–12.00.

Aksjeloven klar for brexit
Nye overgangsregler sikrer at norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal brexit.

Finansdepartementet foreslår lovfesting av omgåelsesnormen
Finansdepartementet har lagt frem forslag til lovfesting av skatterettens generelle omgåelsesregel med virkning fra 2020.

Skyhøy behandlingstid og diskriminering av saker kjennetegner dagens behandling av skatteklager
Finansdepartementet har nylig offentliggjort en rapport som ser på opphopningen av ubehandlede klagesaker i Skatteklagenemnda og løsninger.

Feil i forhåndsutfylte formuesverdier på skog, gårdsbruk og annen fast eiendom?
Mange kan være rammet.

Lederrollen, datadeling, og personal- og tredjepartsrabatter på dagsorden
Hvorfor lederutviklingsprogram for bransjen, hva rører seg rundt a-ordningen og hva skjer på naturalytelsesfronten.

Krav om elektronisk faktura ved offentlige innkjøp
Fra 2. april 2019 må fakturaer som sendes offentlige myndigheter være i EHF-format.