Det kreves høy fagkompetanse hos personell som skal levere årsoppgjør og likningspapirer, enten man er revisjonspliktig eller ikke.

Vi kan bistå med:

 • Regnskapsføring
 • Kvalitetssikring av balansen
 • Gevinst og tapsberegninger
 • Kontakt med revisor
 • Aksjonærregisteroppgaver
 • Offentlig årsregnskap
 • Skattetilpasning og planlegging
 • Ligningspapirer
 • Utarbeidelse av dokumenter ved pliktige styremøter og generalforsamlinger

Hvis dere innehar denne kompetansen, kan dere ta årsoppgjøret selv og la oss gjennomføre etterkontroll. Trenger dere bistand med utarbeidelse av dokumenter i forbindelse med pliktige styremøter og generalforsamlinger, løser vi også dette. Vi tilpasser oss deres behov, slik at dere frigjør tid til å gjøre det dere kan best – kjernevirksomheten!

 • Få råd og hjelp rundt optimal skattetilpasning og skatteplanlegging.
 • Bli tilbudt jevnlig oppfølging om vi ser at dette ville tjene deres bedrift.
 • Rådfør deg med de beste konsulentene på ulike fagområder innen økonomi, finans, og regnskap.
 • Bli mindre sårbare og unngå risiko forbundet med sykdom og mangel på personell.
 • Dra nytte av vårt høyt kvalifisert personell med fagkompetanse og oppdatert kunnskap om gjeldende regler innen økonomi/regnskap, satser, tariffer, avtaler, mm.
 • Få en uavhengig sparringspartner som kan gi innspill og nye syn på driften.

Mindre manuelt arbeid

Vårt mål er å kontinuerlig forbedre og forenkle arbeidsprosesser. Vi reduserer manuelt arbeid så langt vi kan og automatiserer alle oppgaver som tillater det. For årsoppgjør benytter vi systemer og programvare fra Finale og Akelius.