Hans GjoneVi gjør årsoppgjøret enkelt

Det kreves høy fagkompetanse hos personell som skal levere årsoppgjør og likningspapirer, enten man er revisjonspliktig eller ikke. Vi kan bistå med:

 • Regnskapsføring
 • Kvalitetssikring av balansen
 • Gevinst og tapsberegninger
 • Kontakt med revisor
 • Aksjonærregisteroppgaver
 • Offentlig årsregnskap
 • Skattetilpasning og planlegging
 • Ligningspapirer
 • Utarbeidelse av dokumenter ved pliktige styremøter og generalforsamlinger

Hvis dere innehar denne kompetansen, kan dere ta årsoppgjøret selv og la oss gjennomføre etterkontroll. Trenger dere bistand med utarbeidelse av dokumenter i forbindelse med pliktige styremøter og generalforsamlinger, løser vi også dette. Vi tilpasser oss deres behov, slik at dere frigjør tid til å gjøre det dere kan best – kjernevirksomheten!

Mindre manuelt arbeid

Vårt mål er å kontinuerlig forbedre og forenkle arbeidsprosesser. Vi reduserer manuelt arbeid så langt vi kan og automatiserer alle oppgaver som tillater det. For årsoppgjør benytter vi systemer og programvare fra Finale og Akelius.

Web-baserte regnskapsløsninger

Tilbudet av gode nettbaserte programmer for økonomistyring blir stadig større. Er dere allerede tilknyttet et slikt, kan vi gå inn i systemet og jobbe i disse. I dag bistår og fører vi på Tripletex og 24sevenoffice.no for noen av våre kunder.


For noen kunder tar vi hele årsoppgjøret, for andre gjør vi kun etterkontroll. Vi tilpasser oss ditt behov og er alltid i nære deg!

Bli SAGA-kunde:

 • Få råd og hjelp rundt optimal skattetilpasning og skatteplanlegging.
 • Bli tilbudt jevnlig oppfølging om vi ser at dette ville tjene deres bedrift.
 • Rådfør deg med de beste konsulentene på ulike fagområder innen økonomi, finans, og regnskap.
 • Bli mindre sårbare og unngå risiko forbundet med sykdom og mangel på personell.
 • Dra nytte av vårt høyt kvalifisert personell med fagkompetanse og oppdatert kunnskap om gjeldende regler innen økonomi/regnskap, satser, tariffer, avtaler, mm.
 • Få en uavhengig sparringspartner som kan gi innspill og nye syn på driften.

Få GRATIS og uforpliktende gjennomgang av bedriftens regnskap! Kontakt oss for å avtale et møte ›


Se og last ned produktark her ›

OutsourcingWeb-basert regnskapLandbruksregnskap
Oppgaver rundt økonomi og regnskap er ressurskrevende og ikke direkte verdiskapende for bedriften. Med SAGA Regnskap og Rådgivning som økonomi- og personalavdeling får dere mer tid til å gjøre det dere kan best – kjernevirksomheten. Les mer om outsourcing her ›
Tilbudet av gode web-baserte programmer for økonomi og regnskap blir stadig større og bedre. Er dere allerede tilknyttet et slikt, kan vi gå inn i systemet og jobbe i disse. Les mer om web-baserte tjenster her ›
Vi i SAGA Regnskap og Rådgivning har spesialkompetanse på landbruksdrift, og har egne regnskapsførere som er dedikert til landbruksregnskap. Vi jobber tett på kundens drift og er alltid oppdatert på formelle krav, blant annet gjennom tett kontakt med regnskap- og juridisk avdeling hos Norges Bondelag. Les mer om landbruksregnskap her ›