Fakturering kan være tidkrevende dersom man ikke har gode rutiner og effektive verktøy. Vi kan bistå med å reduserer det manuelle arbeidet og automatisere de oppgavene som tillater det. Slik blir faktureringen både effektiv og sømløs for din bedrift og dine kunder.

 • Fleksibilitet – vi lager den faktureringsløsningen du ønsker.
 • Egne løsninger for håndverksbedrifter.
 • Automatisk overføring av utgående faktura til regnskapet.
 • KID-nummer og automatisk innlesning av bankfiler.
 • Kontroll og oversikt over alle utestående fordringer.
 • Svært effektive purrerutiner.
 • Inkasso i form av egeninkasso.
 • Mulighet til å integrere tjenester for innkjøp og lagerstyring.

 

Sett bort hele eller deler fakturahåndteringen, få mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten og blir mindre sårbare.

Oppnå flere fordeler:

 • Opptre profesjonelt og pålitelig.
 • Bli mindre sårbare og unngå risiko forbundet med sykdom og mangel på personell.
 • Dra nytte av vårt høyt kvalifisert personell med fagkompetanse og oppdatert kunnskap om gjeldende regler innen økonomi/regnskap, satser, tariffer, avtaler, mm.
 • Tilgang til veiledning og rådgivning fra de beste konsulentene på ulike fagområder innen økonomi, finans, og regnskap.
 • Få en uavhengig sparringspartner som kan gi innspill og nye syn på driften.

 

Nettbasert fakturering

Tilbudet av gode nettbaserte faktureringsverktøy blir stadig større. Benytter dere et slikt system i dag kan vi jobbe i dette. I dag bistår og fakturerer vi for kunder via de fleste kjente regnskapssystemer.