Espen RuudEffektiv fordringsoppfølging og egeninkasso

Vår rolle i inkassosaker er å være kontaktpunkt mot debitor, finne de beste løsningene for alle parter og selvsagt sørge for at pengene kommer inn raskest mulig. Vi tilbyr både egeninkasso og ordinær inkasso, og bistår med:

  • Purring
  • Egeninkasso
  • Inkasso
  • Samarbeidende advokat

Fremstår profesjonell og ryddig i din fordringsoppfølging

Oppgaver rundt fordringsoppfølging er krevende og kan tære på et godt kundeforhold. Om vi bistår dere med fordringsoppfølging sørger vi for at purring og eventuell inkassoprosess forløper smertefritt og etter regelverket. Vi vil også sikre at dere alltid fremstår profesjonelle og ryddig i forhold til alle
parter.

Vi benytter egeninkasso-systemet INKA som består av både en klientversjon og en web-versjon. INKA sikrer alle full oversikt, alltid.


Vi sørger for innkreving av fordringer med ydmykhet og profesjonalitet.
Vi tilpasser oss ditt behov og er alltid nære deg!

Ordinær inkasso

I en ordinær inkassosak tar vi hånd om all kommunikasjon med inkassoselskapet, og besørger alle grunnlag og informasjon før de overtar prosessen.

Egeninkasso – moderne innkreving av utestående fordringer

Egeninkasso blir ofte omtalt som den moderne måten å håndtere utestående fordringer på. Egeninkasso betyr at vi representerer dere ovenfor debitor og styrer hele prosessen. Ofte løser vi saken uten å trekke inn forliksrådet. På denne måten oppnår vi en raskere, mer skånsom og rimeligere løsning for alle parter. Forøvrig bruker vi samme virkemiddeler som inkassoselskapene.

Bli SAGA-kunde:

  • Få full kontroll over utestående fordringer og status for pågående saker.
  • Dra nytte av vårt høyt kvalifisert personell med fagkompetanse og oppdatert kunnskap om gjeldende lover og regler.
  • Rådfør deg med de beste konsulentene på ulike fagområder innen økonomi, finans, og regnskap.
  • Få en uavhengig sparringspartner som kan gi innspill og nye syn på driften.

Få GRATIS og uforpliktende gjennomgang av bedriftens regnskap! Kontakt oss for å avtale et møte ›


Se og last ned produktark her ›

OutsourcingWeb-basert regnskapLandbruksregnskap
Oppgaver rundt økonomi og regnskap er ressurskrevende og ikke direkte verdiskapende for bedriften. Med SAGA Regnskap og Rådgivning som økonomi- og personalavdeling får dere mer tid til å gjøre det dere kan best – kjernevirksomheten. Les mer om outsourcing her ›
Tilbudet av gode web-baserte programmer for økonomi og regnskap blir stadig større og bedre. Er dere allerede tilknyttet et slikt, kan vi gå inn i systemet og jobbe i disse. Les mer om web-baserte tjenster her ›
Vi i SAGA Regnskap og Rådgivning har spesialkompetanse på landbruksdrift, og har egne regnskapsførere som er dedikert til landbruksregnskap. Vi jobber tett på kundens drift og er alltid oppdatert på formelle krav. Les mer om landbruksregnskap her ›