Effektiv fordringsoppfølging og egeninkasso

Vår rolle i inkassosaker er å være kontaktpunkt mot debitor, finne de beste løsningene for alle parter og selvsagt sørge for at pengene kommer inn raskest mulig. Vi tilbyr både egeninkasso og ordinær inkasso, og bistår med:

  • Purring
  • Egeninkasso
  • Inkasso
  • Samarbeidende advokat

Fremstå profesjonell og ryddig i fordringsoppfølginger

Oppgaver rundt fordringsoppfølging er krevende og kan tære på et godt kundeforhold. Vi kan bistå bedriften med fordringsoppfølging og sørge for at purring og eventuell inkassoprosess forløper smertefritt og etter regelverket. Vi vil også sikre at dere alltid fremstår profesjonelle og ryddig i forhold til alle parter. Vi benytter egeninkasso-systemet INKA som består av både en klientversjon og en web-versjon. INKA sikrer alle full oversikt, alltid.

Ordinær inkasso

I en ordinær inkassosak tar vi hånd om all kommunikasjon med inkassoselskapet, og besørger alle grunnlag og informasjon før de overtar prosessen.

Egeninkasso

Egeninkasso blir ofte omtalt som den moderne måten å håndtere utestående fordringer på. Egeninkasso betyr at vi representerer dere ovenfor debitor og styrer hele prosessen. Ofte løser vi saken uten å trekke inn Forliksrådet. På denne måten oppnår vi en raskere, mer skånsom og rimeligere løsning for alle parter. Forøvrig bruker vi samme virkemidler som inkassoselskapene.

Se produktvideo: