Landbruksregnskap er et eget fagfelt og vi har egne regnskapsførere som kun jobber med dette. Vi kan gi deg mer tid til å fokusere på den daglige driften og en bedre økonomisk oversikt.

Duett Økonomi er ledende på Landbruksregnskap. Vi støtter også de andre primærnæringene. Med Duett MinSide får du full oversikt over økonomien din. Driver du flere virksomheter, kan du med Duett Økonomi få full oversikt på lønnsomheten for hver virksomhet.

Virksomhetene kan deles inn i:

 • Jordbruk
 • Skogbruk
 • Pelsdyr
 • Fiske
 • Reindrift
 • Tilleggsnæringer

Vi kan bistå med:

 • Regnskapsføring
 • Årsoppgjør
 • Driftsregnskap og driftsplanlegging
 • Skatteplanlegging
 • Samdrifter
 • Pensjonsspørsmål
 • Verdsetting av landbrukseiendommer
 • Generasjons- og eierskifte
 • Fakturering og lønn
 • Utenlandsk arbeidskraft
 • Investering og utbygging

Duett er bondelagets eget økonomisystem

For våre landbrukskunder bruker vi økonomisystemet Duett som er utviklet av Norges Bondelag og Daldata AS. Duett brukes av 430 regnskapskontorer og mer enn 3700 bønder og andre næringsdrivende i Norge.
Duett er en nettbasert løsning. Du slipper dermed å innstallere programvare og ta oppdateringer. Systemet oppdateres og forbedres kontinuerlig og gjør deling av informasjon enkelt. I tillegg er dataene dine trygt bevart i skyen.

Dra nytte av vår kompetanse

 • Spør og sparr med de beste konsulentene på ulike fagområder innen økonomi, finans, og regnskap.
 • Rådfør deg med vårt kvalifiserte personell. Vi har fagkompetanse og oppdatert kunnskap om gjeldende regler innen økonomi/regnskap, satser, tariffer, avtaler, mm.
 • Få gode innspill og nye syn på økonomi og drift