Spisskompetanse

Lønn er et omfattende fagområde. Lover og regler endres stadig. Våre medarbeidere er alltid oppdaterte, da de arbeider i et fagmiljø. Som kunde får du tilgang til den kompetansen som din bedrift har behov for, til enhver tid.

Lovpålagte krav

Ved å outsource lønnsadministrasjonen til en pålitelig samarbeidspartner, er du sikret hjelp til å overholde de lovpålagte krav som stilles til deg som arbeidsgiver. Vi fører løpende lønn, håndterer pensjonsadministrasjon, vedlikeholder arbeidstakerregisteret og gir deg generelle råd innenfor HR-administrasjon.

Redusert risiko/sårbarhet

Ved å outsource lønnsadministrasjonen, unngår du risiko fobundet med sykdom, mangel på komeptanse og rekruttering. Vi sikrer at dine lønnsoppgaver alltid blir utført til avtalt tid.

Kostnadsbesparende

Du slipper kostnader forbundet med opplæring, systemer, kontorplass og personale. Vi har lang erfaring, tilpassede systemer, gode rutiner og kunnskaper. Derfor kan vi føre lønn effektivt. Dette sparer du som kunde på.

Fleksibilitet

Økonomi, teknologi, marked og lovverk er i stadig endring. Derfor er det gunstig å ha en fleksibel arbeidsstyrke. Ved å sette bort kompetansekrevende administrasjon, som ikke er en del av kjernevirksomheten, vil egen arbeidsstyrke være betraktelig mer fleksibel og rustet til å håndtere fremtidens utfordringer.

Effektivt

Regnskap og lønnsadministrasjon er vår kjernevirksomhet. Derfor har vi gode systemer og rutiner. Vi blir enige om samarbeidsrutiner. Kanskje skal reiseregninger føres på web og attesteres? Vi finner den løsningen som passer din bedrift og som er mest effektiv.

Konfidensialitet

Lønn er sensitivt. Ved å sette bort lønnsadministrasjonen, ivaretar man konfidesialitet, også ved sykdom og ferieavvikling.

Frigjør ressurser

Når man utfører egne oppgaver, medfører det som oftest tid og ressurser også fra andre enn den utførende. Ledere, kolleger og teknisk personell blir ofte involvert. Ved å outsource slipper du dette. Vi tar oss av lønn – det vi gjør best, slik at du kan frigjøre tid til det du gjør best.

Ta i bruk elektroniske muligheter

Send lønnslipp på epost, eller i egen portal, gi varsel om lønn pr SMS, automatisering av reiseregning, attestasjon osv.

Fornøyde ansatte

Riktig lønn til riktig tid er viktig. Da kan dine ansatte konsentrere seg om jobben!