Automatiser bedriftens administrative oppgaver og økonomistyring med skybaserte tjenester. Spar tid og reduser kostnader knyttet til administrasjon og få et mer oppdatert og tilgjengelig regnskap.

Mange oppgaver kan automatiseres og gjennomføres i nettbaserte programmer, og ved å kunne legge inn data ett sted unngår du mye dobbeltjobbing.

SAGA Regnskap og Rådgivning tilbyr en rekke webbaserte løsninger som effektiviserer og forenkler arbeidsoppgaver og effektiviserer administrasjon av bedriften. Vi kan bistå deg i å etablere en løsning tilpasset dine behov og budsjetter.

Automatisering

Fakturering

Et enkelt og funksjonelt webbasert faktureringsverktøy som gir deg anledning til å fakturere kundene dine effektivt.

I tillegg får du oversikt over kundeliste, betalte fakturaer og salgsstatistikk.

Funksjonalitet

 • Alltid oppdatert informasjon 24/7
 • Fakturaer sendes automatisk per post, e-post eller elektronisk.
 • Kundelisten synkroniseres med vårt økonomisystem
 • Støtter avdeling og prosjekt på fakturaen
 • Repeterende fakturaer
 • Dashbord med enkel salgsstatistikk
 • Viser hvilke fakturaer som er betalt
 • Støtter valutaene NOK, SEK, DKK, EUR, GBP og USD

Regnskap

Med et webbasert regnskap har du tilgang til bedriftens økonomi alltid – fra PC, Mac og nettbrett.

Vi tilbyr ulike systemer blant annet VIsma og xxxx. Vi bistår deg i å finne den beste løsningen for din virksomhet. Om du vil gjøre hele eller deler av regnskapsarbeidet selv, vi tilpasser oss ditt behov.

Funksjonalitet

 • Visma Business via Citrix
 • ERP-system
 • Betalingsformidling (AutoPay)
 • Bilagsregistrering
 • AutoCollect
 • Fakturering (AutoInvoice)
 • Rapportering
 • Dokumentsenter
 • Lønn

Rapporter og analyse

Webbasert rapporteringsverktøy som tilgjengeliggjør rapporter online på en effektiv og enkel måte. Logg deg på og få tilgang til relevante rapporter og informasjon; likviditet, balanse, åpne poster, aldersfordelt saldoliste m.m.)

Dekker de fleste behov for rapportering og kan brukes via Mac, PC, nettbrett og smarttelefon.

Funksjonalitet

 • Støtter alle type nettlesere
 • Tilgang til ulike rapporter basert på behov
 • Kan endre parameter/utvalg for rapporter og ta ut samme rapport for eksempelvis ulike tids-, koststed- eller kontointervaller
 • Mulig å ta ut rapporter for avdeling, prosjekt etc (alle dimensjoner som brukes i ERP-systemet støttes)
 • Flere presentasjonsformer med “drill down” til bilag (faktura aktiv) og grafikk
 • Eksport av rapporter til Excel eller PDF
 • Abonnere på rapporter som sende på e-post

Godkjenning

Godkjenn inngående fakturaer og reiseregninger i et enkelt og intuitivt webgrensesnitt.

Du blir varslet på e-post når du blir tilsendt nye oppgaver for godkjenning. Du kan kontere fakturaer selv eller endre konteringsforslaget. Alt synkroniseres automatisk med regnskapssystemet, og vi foretar kun godkjente utbetalinger slik at du har full oversikt – også via smarttelefon når du er på farta.

Funksjonalitet

 • Støtter alle type nettlesere
 • Opplastingsfunksjonalitet lar deg skanne fakturaer
 • Leverandør, hovedbok og kostnadsbærere synkroniseres med økonomisystemet
 • Avslå, godkjenn, videresend eller send et dokument til andre personer for gjennomgang via web eller app
 • Tillater å endre konteringer for faktura og legge til kommentarer
 • Stedfortreder-funksjonalitet ved ferie og fravær
 • Oversikt over involverte i godkjenningsprosessen
 • Mulighet for å laste opp bilag til vårt system for håndtering

CRM

Vi tilbyr ulike løsninger for webbasert regnskap, blant annet VIsma og xxxx. Vi bistår deg i å finne den beste løsningen for din virksomhet. Vi tilpasser oss ditt behov – om du vil gjøre hele eller deler av regnskapsarbeidet selv.

Funksjonalitet

 • Visma Business via Citrix
 • ERP-system
 • Betalingsformidling (AutoPay)
 • Bilagsregistrering
 • AutoCollect
 • Fakturering (AutoInvoice)
 • Rapportering
 • Dokumentsenter
 • Lønn

ERP-system

Vi tilbyr ulike løsninger for webbasert regnskap, blant annet VIsma og xxxx. Vi bistår deg i å finne den beste løsningen for din virksomhet. Vi tilpasser oss ditt behov – om du vil gjøre hele eller deler av regnskapsarbeidet selv.

Funksjonalitet

 • Visma Business via Citrix
 • ERP-system
 • Betalingsformidling (AutoPay)
 • Bilagsregistrering
 • AutoCollect
 • Fakturering (AutoInvoice)
 • Rapportering
 • Dokumentsenter
 • Lønn

Butikkdata

En helintegrert kasseløsning som lar deg registrere salg effektivt. Statuser oppdateres og bokføres fortløpende hos oss.

All informasjon ved et salg tilgjengeliggjøres mot slutten av dagen. Hent ordre, åpne poster og fullfør betaling i kassen.

Passer for inntil 20 butikker i samme kjede og med 1-5 kassepunkter pr lokasjon.

Funksjonalitet

 • Støtte for lovmessige krav
 • Støtte for kontanter, bankkort, gavekort, tilgodelapp og kredittsalg
 • Kvittering pr e-post
 • Hurtigtaster for mest benyttede produkter
 • Fullstendig logg over kasseaktivitet
 • Mulig å betale åpne poster i kassen
 • Kunngjøringer til alle kassepunkter fra ett sted
 • Data og systemlogikk fra ERP-systemet gjenbrukes i kassen
 • Dashbord-funksjon med nøkkelinformasjon
 • Touch-screen
 • Offline-løsning

Time og prosjektstyring

Webbasert løsning for håndtering av tjenester og prosjekter fra salg til fakturering, med fokus på prosjektoppfølging og timeregistrering.

Gir bedre kontroll på prosjekt, timer og fravær. Brukervennlig løsning med kalenderintegrasjon mot Outlook, Office 365 og Google kalender.

Funksjonalitet

 • Full kontroll på timer og fravær. Kan sende PDF-fakturaer basert på timer og utlegg/materialer direkte fra Severa.
 • Enkel timeregistrering på web og mobil
 • Prosjektoppfølging; aktiviterer og faser, ressursallokeringer, tidsestimater og fullføringsgrad, filer og lenker til prosjektet, inntekter og kostnader (økonomi i prosjektet).
 • Automatiserte prosesser; Tilbud > Prosjekt > Timeregistrering/utlegg/materialer > Fakturering > Rapportering
 • Grafiske rapporter
 • Fast-/timebasert fakturering, flesible prismodeller
 • Støtte for nordiske språk + engelsk
 • Modulbasert, kan enkelt tilpasses etter behov
 • Integrasjon med Office 365, Outlook/Exchange, Google kalender
 • Mulighet for en rekke integrasjoner, blant annet integrert regnskap, lønn m.m.

Ferie og fravær

Webbasert løsning for ferie- og fraværsregistrering. Gjør det enkelt for ansatte å føre sitt fravær – egenmelding, sykemelding, ferieønsker, permisjonsforespørsel eller korttidsfravær som for eksempel tannlegebesøk eller tilvenning i barnehage.

Leder kan godkjenne forespørsler via desktop, nettbrett eller en mobilapp.

Funksjonalitet

 • Enkelt og tilgjengelig
 • Støtte for regelverk
 • Ansatte og leder har full oversikt til enhver tid
 • Gir beskjed om ugyldig fravær, f eks at legeerklæring må fremvises, barnet er for gammelt til at en har krav på å være hjemme ved sykdom osv
 • Enkel administrering av ferieavvikling
 • Reduserer risiko for feilregistrering
 • Korrekte ferie- og fraværsrapporter

Utlegg og reiseregning

Et webbasert reiseregning- og utleggsrefusjonssystem som gjør det enkelt og raskt for de ansatte å føre korrekte reiseregninger. Alt av lover, regler og satser ligger tilgjengelig og er alltid oppdatert.

Kredittkort og GPS kan integreres. Ingen opplæring kreves.

Funksjonalitet

 • Webbasert og tilgjengelig på alle enheter
 • Alltid oppdaterte lover og regler
 • Støtter Statens reiseregulativ samt firmadefinerte satser
 • Forenkler føring av korrekte reiseregninger, data som skal angis ligger ferdig i løsningen når kredittkort og GPS tracking av kjøring integreres
 • Via app kan man ta bilde av kvitteringer og gjøre dem tilgjengelige i systemet
 • Alle verdens valutaer med datostyrte satser