Skip to content

Saga justerer navn og logo

Saga Regnskap & Rådgivning logo

Saga Regnskap & Rådgivning AS består av åtte avdelinger i Vestfold og Telemark: Bø, Horten, Larvik, Porsgrunn, Revetal, Sandefjord, Skien og Tolvsrød samt system og support-avdelingen Saga Business Partner.

Vi er også medlem av den landsdekkende kjeden Saga KL, som frem til nylig het Saga Services. Kjeden ble etablert i 2003 og består av 30 kontorer med 340 ansatte og 7600 kunder.

Medlemskapet i Saga KL gir oss tilgang til innkjøpsfordeler, kompetanse og et større fellesskap. Dette er en fordel for Saga Regnskap & Rådgivnings kunder og medarbeidere.

Justert logo
Det er noen måneder siden Saga Regnskap & Rådgivning slo sammen flere juridiske enheter til ett selskap, og inntil nå har medlemskapet i det som het Saga Services også preget logoen vår.

Nå justeres logoen til «Saga Regnskap & Rådgivning». Vi er fortsatt medlem av Saga KL, selv om dette ikke lenger vil fremgå som en del av logoen.

Hør med din Saga-kontakt om du har spørsmål om denne justeringen eller andre forhold og muligheter du har som Saga-kunde fremover.

Steinar Jacobsen ny daglig leder i Saga Regnskap og Rådgivning

steinar og marit 1008x652

Det var i starten av 2020 at Marit Sibbern solgte regnskapskontoret Ros Økonomi AS til Steinar Jacobsen. Han slo sammen Ros med sin egen virksomhet, og det nye navnet ble Saga Regnskap og Rådgivning AS. Marit Sibbern ble ansatt som administrerende direktør i oppstartfasen, og nå overtar Steinar Jacobsen selv stillingen, men som daglig leder.

Sibbern Økonomi AS
I forbindelse med overdragelsen i 2020 ble det også inngått en avtale om fremtidig samarbeid. Denne går ut på at Marit Sibbern skal kunne levere tjenester til Saga Regnskap og Rådgivning, til selskapets kunder samt til andre og nye kunder. Fra nå av vil Marit Sibbern bli å finne i eget selskap, Sibbern Økonomi AS. Der vil hun jobbe med taksering/verdsetting, strategiske prosesser, styreverv, rådgivning, finansiering, søknader om støtte/tilskudd, kurs og foredrag, arv/skifte, eierskifte m.v. Hun vil fortsatt ha kontorplass hos Saga Regnskap og Rådgivning og kan også nås via sentralbordet.

Saga Regnskap og Rådgivning har ca 50 medarbeidere fordelt på åtte avdelinger i Bø, Horten, Larvik, Porsgrunn, Revetal, Sandefjord, Skien og Tolvsrød, samt system- og supportavdelingen Saga Business Partner.

Kontaktinfo: Steinar Jacobsen / stja@sagarr.no / tlf 906 13 110.

Saga er klare for en spennende høst

Saga høstsamling 2021

Saga Regnskap og Rådgivning er nå åtte avdelinger med over 50 medarbeidere, som betjener våre 1400 kunder. Det skjer mye i vår egen bransje, og det skjer veldig mye rundt våre kunder. Derfor var det fint å kunne samle alle gode Saga-kolleger til en hel dag med faglig påfyll og inspirasjon.

Dagen ble fylt med mye info om kompetanse og drift. Blant annet rundt temaer som rutiner, årsoppgjør, hjemmekontor og dataløsninger.

Høydepunktet var Anja Hammerseng-Edin, som holdt et veldig interessant motivasjonsforedrag.

Dermed er hele Saga-gjengen klare for ekstra god innsats for våre kunder inn i den spennende høsten.

Saga høstsamling 2021 - Anja Hammerseng-Edin

Fem regnskapskontorer slås sammen til Saga Regnskap og Rådgivning AS

 K0A5658 storre

Kontorene i Bø, Skien, Larvik, Sandefjord, Revetal og Horten vil fremover være avdelinger med en lokal ledelse, som jobber tett med den nyetablerte ledergruppen i selskapet. Alle avdelingene skal fortsette som før, og i praksis vil derfor ikke sammenslåingen medføre endringer for våre kunder. Vårt fokus vil fortsatt være å ha lokal forankring og yte gode tjenester til det lokale næringslivet.

Bransje i sterk utvikling

Saga Regnskap og Rådgivning AS er en videreføring av virksomheten som tidligere ble drevet under navnet ROS Økonomi AS. Regnskapskontorene har samarbeidet i mange år og over tid fått én felles eier. Bransjen er i sterk utvikling, særlig innen digitalisering. Et lite enkeltstående regnskapskontor har store utfordringer med å holde tritt med utviklingen og de formelle kravene i bransjen, og denne sammenslåingen gjør oss til et av de største fagmiljøer innen regnskap og bedriftsrådgivning i Vestfold og Telemark.

Målet er å sikre at Saga Regnskap og Rådgivning AS også fremover kan levere tjenester av høy faglig kvalitet til en konkurransedyktig pris og med tidsriktige systemløsninger. Vi vil fortsette å engasjere oss i våre kundenes drift og virksomhet og bidra til gode løsninger for hver enkelt kunde.

Økt kapasitet

Majoriteten av våre kunder vil fortsatt være enkeltpersonforetak og mindre selskaper. Det er en trend at større virksomheter setter bort hele eller deler av sin regnskaps-, lønns- og økonomifunksjon til profesjonelle aktører. Den nye organiseringen sørger for at vi har kapasitet til å møte denne utviklingen og ta på oss større og flere oppdrag. Sammenslåingen vil gi våre ansatte bredere kompetanse og faglig utvikling til glede for alle våre kunder.

Mange av våre medarbeidere er autoriserte regnskapsførere. Flere er også revisorer. Mange ansatte er sertifiserte på regnskap- og lønnssystemer, som benyttes internt på regnskapskontoret og hos bedrifter. Vi er opptatt av kontinuerlig kompetanseutvikling for alle våre ansatte. Tre av våre ansatte har akkurat startet på det nye næringsmasterprogrammet i Regnskap og revisjon på Universitetet i Sørøst-Norge, hvor de kombinerer studier og jobb. Hos oss er det flere som har passert pensjonsalder, men fortsatt er aktive og brenner for jobben som regnskapsfører.

Fakta:

  • Nytt felles navn: Saga Regnskap og Rådgivning AS
  • Over 50 ansatte.
  • Over 1400 kunder.
  • Over 50 millioner kroner i omsetning

Ledelse og eierskap:

  • Eier: Steinar Jacobsen, Sandefjord, autorisert regnskapsfører. Har mer enn 30 års erfaring som regnskapsfører og jobber som daglig leder i Saga Regnskap Larvik.
  • Daglig leder: Marit Sibbern, autorisert regnskapsfører og takstmann landbruk. Har over 30 års erfaring som regnskapsfører og jobber som daglig leder i ROS Økonomi AS.
  • Ass. daglig leder: Siv Karlsen Moa, autorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor. Har jobbet med regnskap og revisjon i mer enn 30 år og har vært avdelingsleder i KPMG Vestfold og Telemark.

Terminkalender 2021

Her er viktige datoer og frister for 2021.

Terminkalender 2021

 

Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. januar
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. januar
Levering lønns- og trekkoppgave på papir. 21. januar
Levering lønns- og trekkoppgave på Altinn/CD. 31. januar
Terminoppgave og betaling av MVA. 11. februar
Betaling forskuddsskatt (AS/ASA) 15. februar
Betaling forskuddsskatt (PN 15. mars
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. mars
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. mars
Terminoppgave og betaling av MVA. 10. april
Betaling forskuddsskatt (AS/ASA). 16. april
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. mai
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. mai
Betaling forskuddsskatt (PN). 15. mai
Terminoppgave og betaling av MVA. 10. juni
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. juli
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. juli
Terminoppgave og betaling av MVA. 16. september
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 16. september
Terminoppgave og betaling av MVA. 10.oktober
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. november
Betaling forskuddsskatt (PN). 15. november
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. november
Terminoppgave og betaling av MVA. 10. desember

 

Dersom forfall er på en helgedag eller helligdag har man utsatt frist med betaling til første virkedag.

Innlevering av regnskapsbilag er normalt senest 15 dager etter periodens utløp. Lønnsbilag er 3 dager før utlønning.

Etterskuddsskatt betales over tre terminer. Dette gjør at to tredjedeler må betales i de to første terminene. Siste termin er avhengig av når ligningen blir lagt ut. Vanligvis blir ligningen for aksjeselskaper lagt ut 1. november. Forfall er minst tre uker etter utlegging av ligningen.

Innsendelse til regnskapsregisteret

Innsendingspliktige skal sende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til regnskapsregisteret senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet. Dersom dokumentene ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret påløper forsinkelsesgebyr.

 

Grunnlag

Grunnlaget for hva du skal betale finner du i a-meldingen som du har levert de to foregående månedene.

Hvem skal du betale til?

Betalingen gjøres som hovedregel til Skatteetaten. Når du leverer a-meldingen får du en tilbakemelding der kontonummer, KID og hvem du skal betale til går frem. Tilbakemeldingen finner du i «Innboksen» i Altinn eller i lønnssystemet. Du må selv summere de to månedene før betaling.

Betalingsfrister for forskuddstrekk og arbeidsgiveravift i 2021

Som arbeidsgiver må du beregne og betale forskuddstrekk (skattetrekk) og arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger. Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift gjøres seks ganger i året.

Frister for betaling:

1. termin – 15. mars
2. termin – 15. mai
3. termin – 15. juli
4. termin – 15. september
5. termin – 15. november
6. termin – 15. januar

Faller fristen på en helg eller helligdag er det første hverdag etter fristen som gjelder.

Grunnlag

Grunnlaget for hva du skal betale finner du i a-meldingen som du har levert de to foregående månedene.

Hvem skal du betale til?

Betalingen gjøres som hovedregel til Skatteetaten. Når du leverer a-meldingen får du en tilbakemelding der kontonummer, KID og hvem du skal betale til går frem. Tilbakemeldingen finner du i «Innboksen» i Altinn eller i lønnssystemet. Du må selv summere de to månedene før betaling.

Tilbake til toppen
Menu