Vi kan regnskap

Om du skal starte opp en bedrift, eller behøver hjelp til ditt nåværende firma. Vi i SAGA Regnskap og Rådgivning har lang erfaring med å bistå alt fra enkletmannsforetak til større aksjeselskap. Vi vet hva som skal til og har full oversikt over offentlige lover og regler.

Vi tar gjerne en workshop slik at din økonomistyring blir enklere, og der vi blant annet kan se på automatisering av arbeidsoppgaver.

I dagens hverdag er viktig å få teknologien til å spille sammen slik at dobbelt arbeid ikke blir nødvendig.

  • Elektronisk reiseregning
  • WEB Fakturering
  • WEB Rapportering
  • WEB attestasjon av regnskapsdokumentasjon

m.m.

Vi kan hjelpe deg med å få en enklere arbeidshverdag!