Alle gode ting er tre…

Ros Økonomi i Revetal, Hov Regnskap i Larvik og Primær Regnskap i Skien er blitt til SAGA Regnskap og Rådgivning. Vi er tre regnskaps­kontorer som har samarbeidet i lengre tid, og som nå formaliserer og styrker sam­arbeidet. Det medfører fordeler som økt automatisering og bedre tjenester.

Samlet kan vi tilby en enda større bredde og mer kompetanse. Vi bistår deg i alt fra økonomisk rådgivning og regnskap, til personalhåndtering og årsoppgjør. Vår kompetanse innen økonomi og bedriftsutvikling gjør oss til mye mer enn et regnskapskontor.

Vi er de samme og styrket

Våre tre kontorer skal fortsatt være lokalisert der vi er. Vi skal fortsatt betjene det lokale nærings­livet, slik vi alltid har gjort, ved å yte rådgivning og regnskapstjenester til håndverkere, landbruk, handel, service­næringer og andre i lokalsamfunnet. Sammenslåingen vil gjøre oss bedre i stand til å betjene kjeder og større virksom­heter.

Vi har unge entusiastiske medarbeidere og ansatte med svært lang erfaring. Til sammen er vi 35 personer, mer enn 30 årsverk og over 20 autoriserte regnskapsførere. Vi satser på god opp­læring av vårt personell for på den måten å gi næringslivet best mulig tjenester av god kvalitet. Vi mener at en større arbeidsplass gir mer utviklingsmuligheter for våre dyktige fagfolk.