Skip to content

 

Miljfyrtarn logo

Saga Regnskap og Rådgivning er Miljøfyrtårn

Saga Regnskap og Rådgivning har et bevisst forhold til å bidra til å ta vare på miljøet – gjennom vår egen drift og i samarbeid med våre kunder og partnere. Mai 2020 tok vi steget ut og ble Miljøfyrtårn, og slik sertifisering bistår vi også gjerne våre kunder med.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, og å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene som er sertifisert oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer, og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter, og hvert tredje år blir virksomheten re-sertifisert. Sertifikatet er bl.a anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Miljøfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt, heter det i MFs statutter.

Tilbake til toppen
Menu