Sykepenger under ventekarantene
Arbeidstaker kan få sykmelding og sykepenger under ventekarantene dersom øvrige vilkår er oppfylt.

Midlertidig rett til feriepenger
Det er foreslått å innføre en midlertidig rett til feriepenger beregnet av dagpenger mottatt i 2020 for utbetaling i 2021 og 2022. 

Høring om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling
Finansdepartementet foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.

Ny administrerende direktør i Regnskap Norge
Rune Aale-Hansen tiltrer 1. september 2021. Han er siviløkonom med flere års erfaring som toppleder og har god kompetanse innen næringspolitisk arbeid.

Skattemeldingen 2020 – næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august
Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke.

Kompensasjonsordning 2 – tapt varelager
Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen.

Regnskap Norge-podden: Regnskapsbransjen – «the place to be»
Christine om sin tid i Regnskap Norge, erfaringer på veien, utviklingen i bransjen og hva som blir viktig fremover.

Skattefradrag for underskudd i koronaåret 2020 (OPPDATERT!)
Underskudd i virksomheten i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. (Artikkelen ble oppdatert 26.03.21, med bakgrunn i avklaringer fra Skatteetaten.)

Nytt fra Skatteetaten om kosmetisk kirurgi og mva
Spørsmål knyttet særlig til underleverandører til klinikker som leverer kosmetisk kirurgi.

Kompensasjonsordning 1 – frist for å bekrefte søknader
Det er to frister å være oppmerksom på, og merk deg at bekreftelser må leveres i portal.