Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2021
Satsene i statens reiseregulativ gjelder til og med februar. Trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2021 og gjelder for hele 2021.

Betalinger til selvstendig næringsdrivende
Hvem og hva skal innrapporteres? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Det er noe av det artikkelen gir svar på.

Dokumentasjonskravet ved krav om nedsettelse av eiendommens formuesverdi
Ny uttalelse med lempninger i kravet til dokumentasjon av omsetningsverdien der det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen.

Skatteinnkreving under koronakrisen
Der skatteetaten vanligvis begjærer konkurs, gis det nå ofte betalingsutsettelser isteden.

Regnskap Norge-podden: Bør man bytte regnskapsfører om man går i minus?
Det svarer Andreas Vik i Aider på, som vil redefinere regnskapsbransjen.

Fagsupport som gjelder kompensasjonsordningen
Vi har satt sammen et eget team som håndterer henvendelser relatert til denne ordningen.

Oppdatert veileder om naturalytelser
Skattedirektoratet har oppdatert veilederen om rapportering og skattlegging av naturalytelser. Formålet er å forenkle.

Årlig justering av mva
Fristen for å foreta årlig justering av mva er 10. februar. Justering gjøres på mva-meldingen for 6. termin.

Mva-melding lav omsetning – søknads- og leveringsfrist
Husk å søke om årlig levering innen 1. februar og å levere oppgaven innen 10. mars

Opposisjonspartiene enige om en rekke krisetiltak
Regjeringen får pålegg om 23 punkter som dreier seg om å forlenge ulike ordninger, som permitterings- og dagpengeordningene.