Skattefunn for selskap i økonomiske vanskeligheter – ytterligere avklaringer
Uttalelse påvirker fremtidige Skattefunn-prosjekter, men også prosjekter godkjent i 2019 og tidligere.

Sammen er vi sterkere!
Lokale og globale nettverk gir styrke og kan gjøre en forskjell. Som en del av noe større øker vi påvirkningskraften vår og gevinsten for hver enkelt.

Mva-behandling og bokføring av bonus utbetalt via mellomledd
Det aksepteres at bonus utbetalt via mellomledd får avgiftsmessig effekt for kjøper og selger. Mellomleddet skal imidlertid ikke behandle bonusen avgiftsmessig.

Pliktig regnskapsrapportering styrende for bokføringsplikten
Skattedirektoratet legger til grunn at ordlyden «for den virksomhet som drives» innebærer en viss begrensning i hva som er bokføringspliktig.

MVA ved netthandel fra utlandet
Forskriftsendringer om forenklet mva-registrering for utenlandske næringsdrivende er fastsatt.

Regnskap Norge forplikter seg og oppfordrer bransjen til å agere på klimaendringene
14 regnskapsorganisasjoner verden over har signert en global CALL TO ACTION som respons på klimaendringene.

Tekniske løsninger og regelverk må oppdateres
Vi jobber med ny betalingsløsning, modernisering av GRFS og regnskapsklyngen gir konkret bistand.

Autorisert regnskapsfører – krav til egnethet
Finanstilsynet har kommet med nytt rundskriv som utdyper kravet til «hederlig vandel».

Konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet har endret navn
Det nye navnet er "Virksomhetsregisteret".

Skattedirektøren svarer på svak kontrollstatistikk
Andelen kontrollerte næringsdrivende er halvert i perioden 2010 til 2018.