Omstillingsordningen for reiselivet videreføres og utvides
denne runden kan også nyetablerte bedrifter og messe- og konferansearrangører få støtte. Merk at det er kort søknadsfrist.

Regnskapsfører kan fylle ut søknad om mva-registrering
Endelig er det rullet ut funksjonalitet for at regnskapsfører kan bistå kundene med mva-registrering i skatteetatens nye løsning.

Adgangen til å skrive opp pålydende på aksjene ved fisjonsfusjon
Skattedirektoratet går tilbake på visse innskrenkende fortolkninger i tidligere uttalelser.

Enighet om statsbudsjettet for 2021
Formuesskatten på boliger og fritidsboliger økes ikke likevel.

Hvitvaskingsloven – opplæring av medarbeidere
Regnskap Norge lanserer både spill-app og nettkurs som kan brukes for å oppfylle opplæringskravet i hvitvaskingsloven.

Takseringsregler for 2020
Lovdata har publisert Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2020.

DNB og Sparebank 1-alliansen kjøper opp 2/3 av Uni Micro
Sterke bindinger mellom aktørene i bransjen kan være til hinder for en effektiv konkurranse og partenes uavhengighet.

Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.

Kompensasjonsordning 2 – start forberedelsene før jul
Næringsministeren oppfordrer bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor til å skaffe seg det.

Regnskap Norge-podden: Om å bygge opp en virksomhet, kommunikasjon og omdømme
Møt Ole Christian Apeland, en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrådgivere.