Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke (OPPDATERT)
Fristen er derfor 31. mai (2. juni) for alle skattytere også i år.

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb
Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning, som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering.

Visma har fått meldeplikt
Vi følger hvordan utviklingen i markedet påvirker regnskapsbransjen og jobber kontinuerlig for gode rammebetingelser for næringslivet.

Innbetaling av mva for 1. og 2. termin 2020
Det er foreløpig ikke kommet endringer i fristen for innbetaling av 2. termin 2020, og den er dermed fortsatt 10. juni.

Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt
Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året.

Folketrygdens grunnbeløp fastsettes til høsten
Grunnbeløpet fastsettes i trygdeoppgjøret og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020.

Konkurransetilsynet pålegger Visma opplysningsplikt
Visma må informere tilsynet dersom de kjøper flere regnskapssystemer

Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres
NAV står fast ved at kontantprinsippet gjelder, men godtar at realisasjons- eller faktureringsprinsippet videreføres for næringsdrivende som har benyttet dette i april-søknaden.

Utvidet rett til egenmelding oppheves
Fra 1. juni kan ikke arbeidstaker kreve å få benytte egenmelding for de første 16 dagene i arbeidsgiverperioden.

Regnskap Norge starter podkast
Regnskap Norge-podden er lansert! Kristin Clemet gjester første episode.