Nasjonal strategi for kunstig intelligens
Strategien beskriver de de store linjene i regjeringens arbeid for ansvarlig bruk av kunstig intelligens i offentlig forvaltning og i relasjon til den private sektoren.

Sammen er vi ustoppelige
De beste ideene, suksesshistoriene, gullet, ja, løsningene oppstår når det kollektive geniet får utfolde seg.

A-melding – ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser
Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding.

Hvitvasking – innhente legitimasjon på kjent kunde?
Den nye hvitvaskingsloven innebærer en klar innstramming.

Viktige korreksjoner i hvitvaskingsrundskrivet
Finanstilsynet har gjort fire endringer i rundskrivet.

Varsling i arbeidslivet – nye regler fra 1. januar 2020
Regelverket om kritikkverdige forhold klargjøres bedre og legger mer ansvar på arbeidsgiver.

Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres
I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt.

En kundeorientert og relevant regnskapsbransje
Vi jobber for smidige løsninger fra myndighetene og høy kompetanse i bransjen, og samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å utvikle neste generasjon.

Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020
Kravene til nærstående transaksjoner og selskapsfinansierte aksjeerverv forenkles.

Forsinkelsesrenten er økt til 9,5 prosent fra 1. januar 2020
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 400 kroner.