Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser
Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.

Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer
Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag.

Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking
På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Bedre kundedialog og mer effektive arbeidsprosesser
Vi har inngått samarbeidsavtale om digital signering og kundesjekk med Vipps AS.

Regnskap Norge-podden: Teknologi som forenkler
Hva kreves av ledelsen og virksomheten når teknologi er driveren?

Kompensasjonsordning 1 og 2 – endring i kravet til kontrollhandling
Én av kontrollhandlingene er forenklet. Endringen gjelder tilfeller hvor søkeren benytter muligheten til å bruke forbedret resultat i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS.

SAF-T ett år etter
Kravet om å kunne levere bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk i SAF-T-formatet har passert ett år. Hva er erfaringene så langt?

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter
Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og redusert oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner og tilhørende grunnlagsmateriale fra ti til fem år.

Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars
Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.

Valgkomiteen søker ny styreleder i Regnskap Norge
Ny styreleder vil bidra til å sikre en god og langvarig relasjon mellom ny leder og styret i foreningen.