Økonomiske trender og utvikling i bransjen
Regnskap Norge er et speilbilde av regnskapsbransjen og må følge utviklingen tett. Størst gevinst får vi ved å dele erfaringer og samarbeide med medlemmer.

De 10 største aktørene i regnskapsbransjen
Går egentlig utviklingen i retning av færre og større enheter i bransjen? Nå har vi startet arbeidet med å følge konsolideringen mer systematisk.

Tidvis lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene
Høyt saksvolum har gitt tidvis lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene denne høsten. Være ute i god tid med meldinger som skal registreres før årsskiftet.

Det lønner seg å være verdifull
Ved å styrke kompetansen og utvide tjenestene bygger vi videre på gode kunderelasjoner.

Tjenesteområdene i regnskapsbransjen med høyest omsetning
Slik fordeler omsetningen seg etter de vanligste tjenestene bransjen leverer.

Utviklingen går sin gang
Det er opp til oss hvordan vi vil utnytte mulighetene den gir oss, og hvordan vi håndterer utfordringene.

Hva skjer med arbeidsgiveravgiften i 2020 etter sammenslåing av kommuner?
Fra årsskiftet skal 109 kommuner slå seg sammen til 43 nye kommuner. Flere har forskjellige satser for arbeidsgiveravgiften.

NRS 21 – God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt
Den nye standarden utfyller regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt.

Æresmedlem på besøk hos Kongen
Asbjørn Steen har vært på mottakelse på Slottet etter å ha blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Fagkompetansen din er verdifull!
Med kompetansen og innsikten om virksomhetene er du en kjempegod støtte for kundene dine. Bruk fordelen til det fulle.