Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger.

Godt nytt år!
På denne tiden av året må regnskapsbransjen virkelig levere på høygir. Synliggjør verdien for kundene dine! I tiden fremover vil også vår rolle i omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv bli vik …

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020
Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.

Nye hvitvaskingsrundskriv er publisert – 60 foretak får kontroll i januar
Finanstilsynet vil gjennomføre tilsyn hos både regnskapsførere og revisorer allerede på nyåret 2020.

Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020
Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde.

Årsoppgjøret for 2019 – sjekkliste til kundene
Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig?

Endringer i rutiner for betalingsoppdrag
Regnskap Norge har de siste ukene fått mange henvendelser fra våre medlemmer vedrørende endring i praksis når det gjelder godkjenning av betalingsoppdrag i DNB.

Takseringsregler for 2019
Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for inntektsåret 2019.

Nye regler for rapportering av mva på omtvistede krav?
Skattedirektoratet har fått i oppdrag av Finansdepartementet å utrede regelendringer for rapportering av mva på omtvistede krav.

Oppkjøp blant systemleverandørene fortsetter
Hva er konsekvensene for regnskapsbransjen og hva gjør Regnskap Norge?