Klimaplanen til regjeringen vil påvirke store som små selskaper
Regnskapsfører får en sentral rolle i fremtidig bærekraftsrapportering hvis virksomhetene skal bidra til at regjeringen når sine ambisjoner i klimaplanen for perioden 2021-2030.

Kompensasjonsordning 2 – praktisk informasjon
Hvem kan fylle ut søknad, signere og bekrefte søknadene? Vi har samlet noen sentrale spørsmål.

Store publikumsarrangementer kan søke om koronatilskudd
Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for dem som har måtte avlyse eller nedskalere som følge av pandemien.

Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk
Oppdraget er en anerkjennelse – både av regnskapsbransjens fagkompetanse og det næringspolitiske arbeidet vårt.

MVA – beregn årlig justering og få på plass dokumentasjon til den 10. februar
På omsetningsoppgaven for sjette termin som har frist den 10. februar skal det foretas eventuell årlig justering for kapitalvarer.

Forslag om endringer i regnskapsloven
Finansdepartementet foreslår blant annet en del lettelser i notekravene for små foretak.

Forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 kan ettergis
Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta koronapandemien som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr.

Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – ordningen forlenges til 1. juli
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli.

Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet
Konkurransetilsynet har ikke har funnet tilstrekkelig grunn til å gå videre med saken.

Regjeringen forlenger permitteringsperioden
Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli.