Slik unngår du konkursryttere
Tidligere i år endret regjeringen reglene rundt konkurskarantene. Nå er det derfor lett å undersøke om potensielle kunder eller forretningsforbindelser er underlagt karantene.

Blir du med og redder verden?
Om regnskapsførerens rolle i det bærekraftige landskapet.

Støtteordning for arrangører av messer og festivaler
Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer som messer og matfestivaler.

Kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter
For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall.

Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte
En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder!

Det enkle er ofte det beste – hvorfor er forenkling så vanskelig?
Regnskap Norge jobber for forenklinger og praktiserbare regler, en kontinuerlig jobb som handler om å vite hva som gir effekt og som faktisk er gjennomførbart.

Anti-hvitvasking – har du kontroll på dine plikter?
Her får du ei sjekkliste med åtte sentrale spørsmål.

Regjeringen lager handlingsplan for bærekraftsmålene for Norge
Regnskap Norge løftet nylig regnskapsbransjens rolle i det grønne skiftet i innspillsmøte om regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene.

Globale organisasjoner skal effektivisere og forbedre bærekraftsrapportering
Fem globale organisasjoner kunngjør en felles visjon om hva som er nødvendig for å få til en god integrert rapportering av finansielle og ikke-finansielle forhold.

Nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav
Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.