Kriselån
Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes?

Ingen endring i skatteetatens beslutning om midlertidig stopp av tvangsmulkt
Flere har mottatt e-post fra Skatteetaten om at personlig næringsdrivende og aksjeselskap kan bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen 2019. Skatteetaten varsler at dette ikke ste …

Permittering – dette må du vite
Regler for permitteringer, fremgangsmåte, mal på permitteringsvarsel og informasjonsvideo.

– Regnskapsføreren er en trygghet og sparringspartner
Regnskapsførerne strekker seg langt for norsk næringsliv og gir bedriftene nødhjelp i en vanskelig situasjon. Det legges merke til av takknemlige kunder!

Kjære gode venner i regnskapsbransjen
Jeg vet at regnskapsførere over hele Norge nå bretter opp ermene og trår til for å hjelpe kundene sine. Det gjør meg utrolig stolt!

Reduksjon av lav mva sats fra 1. april 2020
Lav mva sats er vedtatt redusert fra 12 % til 6 % fra og med 1. april, til og med 31. oktober. I den forbindelse oppstår det en del spørsmål.

Lemper på kravene til pendlere
Koronautbruddet er en spesiell situasjon som gir grunnlag for å fravike kravet om besøkshyppighet til hjemmet.

Enkelte naturalytelser kan mottas skattefritt som følge av Korona
Skattefritaket vil typisk gjelde arbeidsgivers dekning av utgifter til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp.

Tredje krisepakke – enighet på Stortinget
Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres.

Merverdiavgift – kan de næringsdrivende vente med levering av mva-meldinger?
Tvangsmulkt frafalles midlertidig for alle næringsdrivende som leverer mva-meldinger, men det ser ut til å bare være dem med alminnelig oppgavetermin som får utsatt betalingsforfall.