Alle bedrifter må hele tiden finne en god balanse mellom inntektsgivende og ikke-inntektsgivende tid.

Oppgaver rundt økonomi og regnskap er ressurskrevende og er ikke direkte verdiskapende for bedriften. Med SAGA Regnskap og Rådgivning som din virksomhets økonomi- og personalavdeling får dere mer tid til å gjøre det dere kan best – kjernevirksomheten!

 

Din komplette økonomi- og personalavdeling

Gevinstene av å sette bort hele eller deler av bedriftens økonomifunksjon er at dere får mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten, bedre økonomisk oversikt og blir mindre sårbare.

Vi kan bistå med:

 • Tilrettelegging for effektiv bilagsbehandling
 • Kontering og registrering av bilag
 • Remittering og betaling av fakturaer
 • Avdelingsregnskap og prosjektregnskap
 • Rapportering fakturering, budsjettering
 • Purring og inkassotjenester
 • Lønn og personal
 • Dokumentskanning
 • Kunde- og leverandøroppfølging
 • Utfylling av mva-oppgaver og andre offentlige oppgaver, statistikker etc.
 • Årsoppgjør og ligningspapirer

 

Om du driver stort eller lite, vi kan være din økonomiavdeling eller bistå med enkeltoppgaver. Vi tilpasser oss ditt behov og er tilgjengelige for deg.