Skip to content

Akkurat det du trenger

Vi har i mange år vært i forkant med kunnskap og erfaring innen både valg av systemer, og hvordan kundene våre kan ta ut effekten. Det har åpnet seg enorme muligheter for å digitalisere, automatisere og effektivisere tjenester innen regnskap og personal. Det er imidlertid ikke alltid like opplagt hvilket system som passer best for virksomheten, og ofte er det krevende å ta ut effekten i form av godt oppsett og gode rutiner. Saga Regnskap og Rådgivning har i mange år vært i forkant med kunnskap og erfaring innen både valg av systemer, og hvordan kundene våre kan ta ut effekten.

Saga Regnskap og Rådgivning tilbyd disse systemene:

Systemene kan ivareta:

 • Fakturering/purringer
 • Registrering av bilag/utlegg
 • Regnskapsføring
 • Timeregistrering
 • Personalopplysninger
 • Ressursplanlegging
 • Prosjektstyring
 • Kundedata
 • Salgsarbeid
 • Prognoser

Momenter dere bør ta hensyn til ved valg av systemer er blant annet:

 • Hva slags virksomhet er dere?
 • Hva er deres mål?
 • Hva er viktig for dere?
 • Hvordan ønsker dere å få løst regnskap og personal?
 • Hvilke rutiner passer best for dere?
 • Hva ønsker dere av oversikt og rapportering?
 • Har dere spesielle behov?
Riktig valg av system og rutiner er avgjørende for virksomhetens drift, effektivitet og lønnsomhet.

Tilbake til toppen
Menu