Skip to content

Norges mest brukte lønnssystem

Visma Lønn er et lønnssystem, som sørger for at du utbetaler riktig lønn, til riktig ansatt, til riktig tid. Visma Lønn har smidige løsninger for både ansatte og ledere. Dette er Norges mest brukte lønnssystem som også er skreddersydd for norske virksomheter.

visma lonn banner

Reiseregninger og utlegg

Kvitt deg med papirkvitteringer og utleggsskjemaer. Ansatte tar bilde av kvitteringen med en app som leser og sender til godkjenning. Alle relevante data sendes automatisk inn i systemet.

Ferie og fravær

Nettbasert løsning for ferie og fravær gjør det enkelt for alle ansatte å føre fravær og søke om ferie. Like sømløst er det for ledere å bli varslet og godkjenne fortløpende.

Timeregistrering

Registrering av timer, overtid og fleksitid har aldri vært enklere. Ansatte registrerer timene sine på mobil og nett, og ledere godkjenner like enkelt.

Godkjenning

Effektiviser dokumentflyten og opplev økt kontroll. Med godkjenningstjeneste kan du enkelt godkjenne eller avvise fakturaer, utlegg, ferie og fravær.

Utviklet for norske forhold

Velg et lønnssystem som ivaretar alle norske særtrekk knyttet til lover, regler og rapporteringskrav. Visma Lønn er et norskutviklet system bygget for norske forhold. For deg og din bedrift betyr det at arbeidsflyt og funksjonalitet i systemet alltid er logisk og intuitiv.

Integrasjon med økonomisystemet

Når lønn og økonomi snakker sammen, reduserer du dobbeltføringer og feilregistreringer til et minimum. Lønnskostnadene går inn i regnskapet, med automatisk oppdatering av regnskap, reskontro og avdelinger. Visma Lønn kan integreres med relevante systemer, og er allerede fullintegrert med Visma Business og Visma Global.

Juridiske og faglige oppslagsverk

Finn svar om bruk av lønnssystemet og regelverket for lønn- og personalarbeid. Som del av Visma Lønn får du tilgang til våre oppslagsverk på nett. Lønn- og HR-ansvarlige i din bedrift har alltid informasjonen de behøver for hånden. Vi sørger for at informasjonen alltid er oppdatert.

For daglig leder

Sørg for at hele bedriften jobber smart med lønn og HR. Visma Lønn effektiviserer både lønningsansvarlige, ansatte og ledere.

 • Automatisering av manuelle prosesser.
 • Smarte verktøy for ansatte og ledere.
 • Ryddige og gode ansattforhold.

visma eaccounting payroll lonnsveiviser

For økonomiansvarlig

Få funksjonaliteten og dataene du behøver. Visma Lønn gjør det enkelt å jobbe med lønnskostnader og ansatte som del av regnskapet.

 • Effektiviserende og brukervennlig.
 • Rapporter og tall du kan stole på.
 • Tilgang til en rekke integrasjoner.

For lønn og personal

Få full kontroll med et solid og høyt anerkjent lønnssystem. Gi ansatte verktøyene de ønsker seg, og hold deg oppdatert på ditt fagfelt.

 • Brukervennlig, funksjonelt og effektivt.
 • Ta farvel med punching, lister og skjemaer.
 • Bredt kurs- og kompetansetilbud.

For ansatte

Kan bruke tiden på det de er best på. Administrative oppgaver fikser de raskt på nett og mobil når det passer dem. Smart, enkelt og effektivt.

 • Utlegg, fravær og time på nett og mobil.
 • Full oversikt over lønn, ytelser og fravær.
 • Slutt på uoversiktlige lister og skjemaer.

 

Skreddersydd for norske virksomheter og ivaretar bestemmelser knyttet til norske lover, regler og krav om rapportering.

visma lonn banner2

 

Visma logohoy ny

Tilbake til toppen
Menu