Skip to content

Vi hjelper din bedrift med implementering og drift av HR system

I et stadig mer komplekst forretningsmiljø er helhetlige løsninger som effektiviserer driften avgjørende.

Ledende regnskapsbyråkjede Saga KL inngår partnerskap med Huma HR

I et stadig mer komplekst forretningsmiljø er helhetlige løsninger som effektiviserer driften avgjørende. Saga KL, én av Norges ledende regnskapsbyråkjeder med 500 medarbeidere og over 12.000 kunder, tar nå et stort skritt mot å møte dette behovet. Nå samkjører de byråene sine i et nytt partnerskap med Huma, det ledende HR-systemet i Norden på moderne teknologi og innhold tilpasset lokale forhold.

 

 

“Det handler om å gi kundene våre de mest moderne løsningene sånn at de kan jobbe mest mulig effektivt. Med Huma i verktøykassa tar vi et stort skritt for et enda bedre og helhetlig tilbud til alle våre kunder”.

runar til hjemmeside 3

Fremtidens regnskapsbyrå leverer helhetlige bedriftsløsninger

Saga KL byråene, som leverer lokal rådgivning gjennom sine 50 kontorer nasjonalt, har fulgt med på utviklingen i kundens behov og er klare for å tilby mer enn regnskap og lønn. “Med stadig økende forespørsler om HR-relaterte tjenester, har vi nå satt sammen en faggruppe innenfor HR”, sier administrerende direktør Runar Vinjevoll. “Spørsmål om personalhåndbøker, arbeidskontrakter og lønnsjusteringer rettes ofte til lønnskonsulentene, og nå skal vi sette dette i system og utvikle fagfeltet. Ved å samarbeide med et innovativt og ledende teknologiselskap som Huma, ser vi i Saga KL muligheten til å levere omfattende HR-støtte til kundene sine, både strategisk og operativt.”

 

Automatisering og integrasjon

En av de mest utfordrende oppgavene for regnskapsbyråer har vært den manuelle overføringen av data mellom kundene og lønnsystemene. Dette er ikke bare tidkrevende, men også kostbart for kunden. Med Huma integrert i arbeidsflyten, automatiseres denne prosessen, noe som sparer både tid og ressurser. Saga KL og deres kunder kan nå fokusere på det viktigste – å skape vekst og å skape verdi.

 

20240325 133820

På den måten er Huma så veldig mye mer enn et HR- system, det bidrar til å samle organisasjonen på en uformell og personlig måte som bidrar til å bygge kultur. Både ledere og medarbeiderne er innom Huma flere ganger i løpet av en arbeidsdag

Teknologi som spiller byrå og kunden god

Saga KL tror på at teknologi skal være en støtte, ikke et hinder. Derfor var det avgjørende for dem å velge et HR-system som ikke bare var funksjonelt, men også brukervennlig. “Huma skiller seg ut ved å tilby moderne teknologi som er enkel å implementere, svært brukervennlig, og ikke minst, spennende for medarbeiderne å navigere i. Det er helt avgjørende å få medarbeiderne til å faktisk bruke systemet, og her er Huma et unikt verktøy.

Både vi og våre kunder bruker Huma i alt fra sikker lagring av persondata, oppdaterte personalhåndbøker, en trygg varslings- og avviksportal, kompetanseoversikt, digitale møtereferater og ikke minst, en plattform hvor alle får med seg viktig informasjon om alt som foregår i organisasjonen. På den måten er Huma så veldig mye mer enn et HR- system, det bidrar til å samle organisasjonen på en uformell og personlig måte som bidrar til å bygge kultur. Både ledere og medarbeiderne er innom Huma flere ganger i løpet av en arbeidsdag, mye fordi Huma er like funksjonelt fra mobil som fra PC.” sier leder for HR i Saga Regnskap og Rådgivning, Tonje Bull.

 

En pluss en blir tre

Partnerskapet mellom Saga KL og Huma skal gi verdi til våre felles sluttkunder. Det handler om å gi små- og mellomstore bedrifter riktige verktøy og støtte for å være konkurransedyktige. Essensen er kundetilpasning og støtte. Et eksempel på dette er at Huma er integrasjonsnøytral, det vil si at Saga KL vil med sin kompetanse og kundekunnskap finne den systempakken som er best egnet – for hver enkelt kunde.

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu