Terminkalender

DatoBeskrivelse
15. janTerminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
15. janBetaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
21. janLevering lønns- og trekkoppgave på papir.
31. janLevering lønns- og trekkoppgave på Altinn/CD.
11. febTerminoppgave og betaling av MVA.
15. febBetaling forskuddsskatt (AS/ASA).
15. marsBetaling forskuddsskatt (PN).
15. marsTerminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
15. marsBetaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
10. aprilTerminoppgave og betaling av MVA.
16. aprilBetaling forskuddsskatt (AS/ASA).
15. maiTerminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
15. maiBetaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
15. maiBetaling forskuddsskatt (PN).
10. juniTerminoppgave og betaling av MVA.
15. juliTerminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
15. juliBetaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
2. septTerminoppgave og betaling av MVA.
16. septTerminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
16. septBetaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
10. oktTerminoppgave og betaling av MVA.
15. novTerminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
15. novBetaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
15. novBetaling forskuddsskatt (PN).
10. desTerminoppgave og betaling av MVA.

Dersom forfall er på en helgedag eller helligdag har man utsatt frist med betaling til første virkedag.

Innlevering av regnskapsbilag er normalt senest 15 dager etter periodens utløp. Lønnsbilag er 3 dager før utlønning.

Etterskuddsskatt betales over tre terminer. Dette gjør at to tredjedeler må betales i de to første terminene. Siste termin er avhengig av når ligningen blir lagt ut. Vanligvis blir ligningen for aksjeselskaper lagt ut 1. november. Forfall er minst tre uker etter utlegging av ligningen.

Innsendelse til regnskapsregisteret:
Innsendingspliktige skal sende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til regnskapsregisteret senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet. Dersom dokumentene ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret påløper forsinkelsesgebyr.