Terminkalender

Dato Beskrivelse
15. jan Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
15. jan Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
21. jan Levering lønns- og trekkoppgave på papir.
31. jan Levering lønns- og trekkoppgave på Altinn/CD.
11. feb Terminoppgave og betaling av MVA.
15. feb Betaling forskuddsskatt (AS/ASA).
15. mars Betaling forskuddsskatt (PN).
15. mars Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
15. mars Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
10. april Terminoppgave og betaling av MVA.
16. april Betaling forskuddsskatt (AS/ASA).
15. mai Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
15. mai Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
15. mai Betaling forskuddsskatt (PN).
10. juni Terminoppgave og betaling av MVA.
15. juli Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
15. juli Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
2. sept Terminoppgave og betaling av MVA.
16. sept Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
16. sept Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
10. okt Terminoppgave og betaling av MVA.
15. nov Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift.
15. nov Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
15. nov Betaling forskuddsskatt (PN).
10. des Terminoppgave og betaling av MVA.

Dersom forfall er på en helgedag eller helligdag har man utsatt frist med betaling til første virkedag.

Innlevering av regnskapsbilag er normalt senest 15 dager etter periodens utløp. Lønnsbilag er 3 dager før utlønning.

Etterskuddsskatt betales over tre terminer. Dette gjør at to tredjedeler må betales i de to første terminene. Siste termin er avhengig av når ligningen blir lagt ut. Vanligvis blir ligningen for aksjeselskaper lagt ut 1. november. Forfall er minst tre uker etter utlegging av ligningen.

Innsendelse til regnskapsregisteret:
Innsendingspliktige skal sende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til regnskapsregisteret senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet. Dersom dokumentene ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret påløper forsinkelsesgebyr.