Skip to content

Endringer i terskelverdiene for å unnlate revisjon

Fra 1. mai 2023 er det endring i terskelverdiene for fravalg av revisor.

Publisert mai 4, 2023

Aksjeloven § 7-6 har regler om hvilke selskapet som kan unnlate revisjon etter bestemte terskelverdier. I forskriften kunngjort 23. februar 2023 med ikrafttredelse 1. mai 2023 kommer det frem at terskelverdier for omsetning øker fra 6 millioner til 7 millioner og grensen for balansesum øker fra 23 millioner til 27 millioner.  

Nærings og fiskeridepartementet legger til grunn at det er de til enhver tid gjeldende terskelverdiene på tidspunkt for generalforsamling som fastsetter årsregnskapet som avgjør plikt til å velge eller mulighet til å fravelge revisjon. Generalforsamlingsdato før eller etter ikrafttredelse 1. mai 2023 avgjør da altså hvilke terskelverdier som skal legges til grunn. 

Selskaper som i 2022 har driftsinntekter som overskrider gammel terskelverdi på 6 millioner, men som er under ny terskelverdi på 7 millioner har i utgangspunktet plikt til å velge revisjon fra og med 2023. Dersom selskapet avholder generalforsamling og fastsetter årsregnskapet for 2022 før ikrafttredelse av nye terskelverdier, gjelder den gamle terskelverdi på 6 millioner kroner. Men selskapet plikter da til å velge revisjon for 2023.  

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu