Skip to content

Terminkalender 2021

Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Publisert november 12, 2020

Her er viktige datoer og frister for 2021.

Terminkalender 2021

 

Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. januar
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. januar
Levering lønns- og trekkoppgave på papir. 21. januar
Levering lønns- og trekkoppgave på Altinn/CD. 31. januar
Terminoppgave og betaling av MVA. 11. februar
Betaling forskuddsskatt (AS/ASA) 15. februar
Betaling forskuddsskatt (PN 15. mars
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. mars
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. mars
Terminoppgave og betaling av MVA. 10. april
Betaling forskuddsskatt (AS/ASA). 16. april
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. mai
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. mai
Betaling forskuddsskatt (PN). 15. mai
Terminoppgave og betaling av MVA. 10. juni
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. juli
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. juli
Terminoppgave og betaling av MVA. 16. september
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 16. september
Terminoppgave og betaling av MVA. 10.oktober
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. november
Betaling forskuddsskatt (PN). 15. november
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. november
Terminoppgave og betaling av MVA. 10. desember

 

Dersom forfall er på en helgedag eller helligdag har man utsatt frist med betaling til første virkedag.

Innlevering av regnskapsbilag er normalt senest 15 dager etter periodens utløp. Lønnsbilag er 3 dager før utlønning.

Etterskuddsskatt betales over tre terminer. Dette gjør at to tredjedeler må betales i de to første terminene. Siste termin er avhengig av når ligningen blir lagt ut. Vanligvis blir ligningen for aksjeselskaper lagt ut 1. november. Forfall er minst tre uker etter utlegging av ligningen.

Innsendelse til regnskapsregisteret

Innsendingspliktige skal sende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til regnskapsregisteret senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet. Dersom dokumentene ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret påløper forsinkelsesgebyr.

 

Grunnlag

Grunnlaget for hva du skal betale finner du i a-meldingen som du har levert de to foregående månedene.

Hvem skal du betale til?

Betalingen gjøres som hovedregel til Skatteetaten. Når du leverer a-meldingen får du en tilbakemelding der kontonummer, KID og hvem du skal betale til går frem. Tilbakemeldingen finner du i “Innboksen” i Altinn eller i lønnssystemet. Du må selv summere de to månedene før betaling.

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu