Skip to content

Gode rutiner ved ansettelser

Gratulerer! Du er ferdig med intervjuene og har fått et godkjent tilbud i retur! Vedkommende passet perfekt til din nye stilling, og de gleder seg til å starte! Hva nå?

Publisert juni 1, 2023

Hva er onboarding? 

Onboarding er en essensiell del av å ta imot en ny ansatt, og som arbeidsgiver er det en av de viktigste oppgavene du har. En vellykket onboarding-prosess legger grunnlaget for et godt forhold mellom arbeidsgiver og ansatt, samtidig som den sikrer en rask tilpasning til virksomhetens forventninger og rutiner.

På det mellommenneskelige plan handler onboarding om å introdusere den nyansatte for sin nye rolle, kollegene og å integrere dem i arbeidsplassens kultur og samarbeid. En vellykket onboarding er like viktig for den nye ansatte som for arbeidsgiveren.

Dersom onboarding-prosessen ikke er godt strukturert eller ikke finnes i det hele tatt, kan det svekke den nyansattes engasjement og til og med føre til at virksomheten mister dem før de en gang har begynt.

At the office

Riktig rekkefølge i onboarding-prosessen

Ofte fokuserer man på de praktiske aspektene som må ordnes før den nye ansatte begynner, og man glemmer viktigheten av å introdusere dem for virksomhetens kultur, kolleger og rutiner. Det krever betydelig innsats før den ansatte faktisk starter.

Oppstartsfase (0-30 dager)

I denne fasen er det nyttig å bruke en “30-60-90-plan” som inneholder klare mål og milepæler for den ansatte de neste 30, 60 og 90 dagene. Det er også viktig å legge til rette for relasjonsbygging og nettverksbygging blant de andre ansatte. Inviter den nyansatte til arrangementer og aktiviteter for å skape følelsen av psykologisk trygghet, hvor de kan uttrykke bekymringer, komme med ideer, stille spørsmål og lære uten frykt for straff eller ydmykelse.

Oppfølgingsfase (30-90 dager)

Den nyansatte vil gradvis etablere seg i virksomheten og finne sin egen plass. Fokuset skifter fra å være “den nye” til å kunne demonstrere ferdighetene som kreves for å utføre jobben. Arbeidsgiver bør nå fokusere på karriereutvikling og vekstmuligheter internt. Det er viktig å investere i de ansatte ved å tilby opplæring og kompetansebygging, enten gjennom digitale læringsplattformer eller andre relevante metoder.

Avslutningsfase (90+ dager)

På dette stadiet har arbeidsgiver investert mye tid og ressurser i den nyansatte gjennom opplæring og oppfølging. For å sikre at ansatte fortsetter å trives og ikke velger å forlate virksomheten, er det viktig å legge til rette for videre utvikling. Dette kan innebære muligheter for forfremmelse eller økt ansvar basert på den enkeltes behov og ønsker.

Det er avgjørende å anerkjenne den ansattes verdi og verdsette deres bidrag på arbeidsplassen. Karriereutvikling er ikke det eneste fokuspunktet her, da ansatte som føler seg verdsatt, har en tendens til å yte bedre og være mer produktive. Tilbakemeldinger fra kolleger og ledere er verdifulle for å øke følelsen av å bli verdsatt, og det kan ha umiddelbar effekt på den ansattes motivasjon og engasjement.

Kommunikasjon spiller en avgjørende rolle i den avsluttende fasen av onboarding-prosessen. Det er viktig at kommunikasjonen er toveis, og arbeidsgiveren har ansvaret for å legge til rette for dette. Det inkluderer å lytte til den ansattes tilbakemeldinger, behov og ønsker, samt å være åpen for dialog og skape et miljø der den ansatte føler seg trygg og komfortabel med å dele tanker og ideer.

Samlet sett, gjennom en velstrukturert avslutningsfase av onboarding-prosessen, kan arbeidsgivere sikre at den nyansatte får mulighet til videre utvikling og karrierevekst. Ved å verdsette den ansattes bidrag og opprettholde en åpen kommunikasjonskanal, kan virksomheten opprettholde en positiv og produktiv arbeidskultur som vil bidra til ansattes trivsel og langvarig engasjement.

 

Ønsker du hjelp eller bidrag til å ansette en i bedriften? Vi har et team som vet hva som funker, og hvordan du kan få de ansatte til å ville bli på arbeidsplassen! Ta kontakt med oss da vel!

Bølgestreker burgunder

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu