Skip to content

Hva bør du se etter i ett rapporteringsverktøy?

Når du er på utkikk etter ett rapporteringsverktøy til bedriften, er det viktig å velge ett verktøy som gir deg og din bedrift den beste tilgangen til relevant informasjon og bidrar til økt effektivitet av arbeidsoppgavene og tilbyr sikkerhet i systemet

Publisert april 24, 2023

God innsikt i relevante data er viktig for at du skal kunne ta faktabaserte beslutninger basert på kunnskap. For at bedriften skal kunne holde seg konkurransedyktig i markedet den befinner seg i, må du ha evnen til å avdekke forandringer og å være omstillingsdyktig. Hvilket rapporteringsverktøy du bruker, kan faktisk bli avgjørende i denne sammenhengen.  

Vi har samlet noen tommelfingerregler det er viktig å ha med seg, når du skal velge verktøy til bedriften din.  

Rapporter i en skybasert løsning 

Verden vi jobber i i dag er en som krevet at vi skal være «online» hele tiden. Det og følge med og være mer effektiv er nøkkelord i denne sammenhengen. Rapporteringsverktøyet du er på utkikk etter bør derfor være i en skybasert løsning, som vil si at du rett og slett logger deg på via en nettleser og får muligheten til å se, kjøre og distribuere rapporter.  

Sømløs integrering med økonomisystemet 

Data fra økonomisystemet bør kunne integreres med elektronisk dokumentsenter og andre datakilder. Ved å samle all informasjon og forskjellige verktøy ett sted, får du muligheten til å sette opp en rapport som inneholder informasjon fra alle. 

Enkelt og komme i gang

Omfattende rutiner rundt implementering og onboarding kan være tid- og ressurskrevende. Verktøyet du ender opp med å bruke skal være enkel og komme i gang med. En skybasert løsning gjør det mulig å koble opp økonomisystemet og du kan begynne med rapportering og budsjettering med en gang. 

Saga Regnskap & Rådgivning

Rapporter med oppdatert data

Når økonomisystemet er implementert i rapporteringsverktøyet ditt, bør du kunne arbeide med rapporteringen med sanntids data. En effektiv rapporteringsløsning bør gi oppdaterte data, slik at du alltid sitter på korrekt informasjon fra økonomisystemet.  

Automatisk publisering av rapporter

Rapporter skal kunne kjøres og distribueres på forhåndsbestemte tidspunkt, eller manuelt etter behov. Rapporteringsverktøyet du velger bør derfor kunne loggføre alle kjøringer, slik at du i ettertid kan gå tilbake og se hvem som har mottatt hvilke rapporter og når kjøringen fant sted.  

Rapporter på tvers av selskap

Mange organisasjonsstrukturer har ett moderselskap med flere datterselskap. Rapporteringen bør da kunne gå på tvers av disse selskapene. Verktøyet du velger bør kunne hente data fra alle datterselskapene, eliminere interne transaksjoner og ta hensyns til valutakonverteringer.  

Fleksibilitet til å lage de budsjettene du ønsker

Budsjettformularer burde du kunne skreddersy etter dine behov, med direkte tilgang til økonomisystemet. Ha i bakhodet at verktøyet fritt lar deg velge detaljnivå på budsjettdataene, og utforming av budsjettmodellen.  

Budsjettering med oppdaterte data

Velger du et verktøy med webbasert budsjettmodul kan du registrere budsjettdata i nettleseren, og informasjonen vil lagres direkte i økonomisystemet. Da har du tilgang på all lagret data med en gang.  

Fleksibilitet til å lage de rapportene du selv ønsker

I flere tilfeller kan du ha behov for å skreddersy dine egne rapporter for å få med mest mulig relevante data. Standardrapporter og modeller kan også være et godt utgangspunkt når du kun trenger å endre litt på rapportene. 

Vi hjelper deg med å velge rappoteringsverktøy!

Kontakt oss!

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu