Skip to content

Innleid arbeidskraft i 2023 – Nå kommer innstrammingene

Den 1. april kom det kraftige innstrammende regler for å innleie av arbeidskraft i 2023.

Publisert april 24, 2023

Dersom din bedrift benytter seg av innleie av arbeidskraft i form av sesongarbeidere, bemanning under større prosjekter eller andre former for innleie uten fast kontrakt, er det viktig at du tar stilling til de nye reglene.  

Det er innleiers ansvar å forholde seg til de nye reglene som er satt. Innstrammingene er innført for å få enda flere ansatte over på faste kontrakter, men det fører også til usikkerheter for bedrifter som ikke har behov for like mange ansatte året rundt.  

Hva skjer da med bygge bransjen som har variernde behov avhengig av prosjektene de påtar seg? Eller butikkene som leier inn litt ekstra arbeidskraft i julerushet? Alle disse må begynne å tenke nytt, for det er ikke lenger lov å leie inn etter behov.  

 

Hvilke former for innleie blir innstrammet?

Den eneste former for innleie som er og forblir lovlig er reelle vikarer som arbeider som erstatning for faste ansatte som er ute med sykdom, permisjon eller ferie. Med andre ord er det kun lov med innleid arbeid dersom det dekker opp for en annens fravær. Andre unntak er for jordbruksbransjen, helsepersonell og for spesialkompetanse.  

 

Andre viktige endringer

Retten til fast ansettelse for den innleide er kuttet ned fra 4 år til 3 år. Det vil si at dersom den innleide har arbeidet hos deg i 3 år, har de rett på en fast ansettelse i bedriften din.  

Alle bemanningsforetak må gjennom en godkjenningsordning for å få lov til å leie ut arbeidskraft for å sikre gode rettigheter for alle ansatte.  

Som nevnt tidligere er det du som innleier som har ansvaret for å sette deg inn i det nye regelverket, og ikke bemanningsforetaket du leier inn fra. Likevel sitter dem på mye erfaring og ekspertise for å hjelpe bedriften din med hvordan situasjonen kan løses.  

Reglene trådte i kraft 1. april, men en overgangsordning gjør at eksisterende kontrakter kan løpe til 1. juli. Med andre ord er det ikke lov å signere nye innleiekontrakter fra 1. april, men de som allerede er signert kan jobbe i stillingen til 1. juli.  

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu