Skip to content

Nå kan det lønne seg å ta ut utbytte

I 2022 blir det økt skatt på utbytte. Bedriften bør dermed vurdere utbytte før nyttår.

Publisert desember 14, 2021

For hver million som vedtas i utbytte, er det isolert sett kr 35 200,- å spare i skatt.

Dersom det godkjente årsregnskapet for siste regnskapsår viser at selskapet har fri egenkapital, kan tilleggsutbytte vedtas enten i ekstraordinær generalforsamling, eller av styret dersom styret har fullmakt fra generalforsamlingen som er registrert i Foretaksregisteret.

Ekstraordinært utbytte kan vedtas på grunnlag av en revidert mellombalanse utarbeidet etter reglene for årsregnskap, som er godkjent av generalforsamlingen. Kravet om at mellombalansen skal være revidert gjelder ikke for selskaper med fravalgt revisjon. Mellombalansen skal rapporteres til Regnskapsregisteret. Selve utdelingen til aksjonærene kan først foretas når Regnskapsregisteret har registrert og kunngjort mellombalansen. Særlig ved ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse, må man ta med i vurderingen de kostnader dette i seg selv innebærer. Spesielt gjelder dette for selskaper som må revidere mellombalansen.

Utbytte vedtatt i 2021 skal med som skattepliktig inntekt for aksjonæren for 2021, men dersom utbetalingsdato er i 2022 medregnes ikke krav på utbytte i aksjonærens formue for inntektsåret 2021.

Tilsvarende vil utbytteforpliktelsen da ikke inngå som gjeld i selskapet. For aksjonæren vil skatten på utbytte vedtatt i slutten av 2021 måtte innbetales allerede innen 31. mai 2022 for å unngå restskatt og renter.

 

Utbytte bør vurderes snarest mulig, så ikke nøl med å ta kontakt med din regnskapsfører!

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu