Skip to content

Praktisk sommerinfo og råd for ferien

Vi har skilt ut et eget selskap for leveranser av digitale løsninger. Her følger litt praktisk informasjon, samt nyttige ting å tenke på i ferien. 

Publisert juli 12, 2021

Reisende med mobiltelefon og bagasje

Saga Regnskap og Rådgivning – åpningstider i ferien

 • Vi er stengt i uke 29 og 30 (19.-30. juli)
 • Vår telefon er åpen i hele sommer. Ring felles sentralbord på tlf. 03216
 • Vårt Larvikkontor har åpent med begrenset bemanning i uke 29 og 30

Saga Business Partner AS (SBP)

I forbindelse med regnskap- og logistikkløsninger medvirker vi ofte til valg og oppsett av løsninger. For å kunne betjene våre kunder på best mulig måte har vi skilt ut et eget selskap for data og tekniske løsninger. Saga Business Partner AS (SBP) er eid av samme eier og har sitt utspring fra regnskapskontoret i Larvik.

I vår bransje er elektroniske løsninger og automatisering i stadig utvikling, og vi føler oss heldige som har god kompetanse på dette området. Markedsføring av elektroniske løsninger for regnskapsføring er stadig tøffere, lisenskostnader øker og større deler av dataløsninger blir belastet den enkelte transaksjon og kunde. Vi jobber konstant for å holde disse kostnadene nede.

Endring i våre fakturarutiner

Grunnet endringer i selskapsstrukturen, gjør vi også endringer i våre fakturarutiner. Vi bemerker at dette ikke medfører noen endring i pris.

Rent praktisk er det bedre at datalisenser og tekniske tjenester blir fakturert direkte fra Saga Business Partner AS (SBP), enn at det går via Saga Regnskap og Rådgiving AS. Det vil også bli lettere for alle parter å følge med på datakostnadene.

Kunde som betaler med kort i kasse

Se opp for svindel

Sommeren er dessverre spesielt utsatt for svindel, og det er viktig å være oppmerksom. Se opp for useriøse selgere, virus på e-post og falske fakturaer.

Kontantsalg

Stadig flere virksomheter tilbyr varer levert hjem. I tillegg til dette er det mer populært å bruke REKO-ringer og andre typer utsalg. I den forbindelse er det viktig å ha oversikt over reglene for kontantsalg. Kontantsalg er salg av varer og tjenester som betales med f.eks. kontanter, betalingskort, Vipps eller andre elektroniske betalingsløsninger.

Det stilles særlige krav til dokumentasjon i kontantsalg:

 • Det skal skrives ut salgskvittering for hvert salg, og kunden har krav på kvittering enten fysisk eller elektronisk (e-post, SMS e.l.)
 • Dersom det skal betales med seddel og mynt skal det skrives ut kvittering uavhengig av om kunden ber om det.
 • Næringsdrivende plikter å benytte et produkterklært kassasystem.
  • Kontantsalg under kr 50 000 per år eks. mva. er unntatt kravet om kassasystem.
 • Elektroniske salgsrapporter er ikke i seg selv dokumentasjon.
 • Selv om betaling skjer hos kunden (f.eks. ved hjemlevering) kan salg registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg.

Hovedregelen er at salg over internett ikke anses som kontantsalg. For e-handel og netthandel behandles salg på to ulike måter:

 • Dersom bestilling, betaling og levering skjer utenom selgers forretningssted skal salget dokumenteres med faktura.
 • Når betaling og levering skjer på selgers forretningssted regnes salget som et ordinært kontantsalg og selger må bruke et kassasystem.

Skatteetaten overtar tilsynet med OTP (obligatorisk tjenestepensjon)

Nå skal pensjonsselskaper hente lønnsopplysninger direkte fra Skatteetaten og bruke det som grunnlag for pensjonssparingen. Fra 1. juni overtar Skatteetaten også ansvaret med å føre tilsyn over ordningen.

Noen satser:

 • Folketrygdens grunnbeløp (G) benyttes ved beregning av pensjoner fra NAV, og justeres årlig per 1. mai. G påvirker enkelte skattesatser og skattefrie beløpsgrenser som er knyttet til G. G per 1. mai 2021 er kr. 106 399, og gjennomsnitt for 2021 blir kr. 104 716.
 • Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2021 til 8 % p.a.
 • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fra 1. juli fastsatt til kr. 400.
 • Det blir beregnet ekstraskatt på renteinntekt du tar utover skjermingsrenten dersom du tar en høy rente på lån du har gitt til et AS du selv eier. Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 0,4 % for juli og august 2021. Som eier av et AS kan du heller ikke låne penger av selskapet uten videre. Dette kan være i strid med lov om aksjeselskaper og kan bli behandlet som utbytte eller lønn.
 • Konsumprisindeksen for mai 2021 var 114,9 %. Dette er en nedgang på 0,1 % fra april 2021. Prisene på møbler, samt innrednings- og dekorasjonsartikler bidro i størst grad til nedgangen. Fra mai 2020 til mai 2021 var det en økning i indeksen på 2,7 %.
 • Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 1,50 % for juli og august 2021.

Høring: Nye regler om stiftelser?

Departementet har sendt forslag til endringer i ny stiftelseslov på høring.

Forslagene som nå er på høring omfatter følgende:

 • Stiftelser skal ikke kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, men kan eie aksjer i næringsvirksomhet utenfor stiftelsen.
 • Stiftelser skal opprettes elektronisk. Det samme gjelder alle signaturer og alle meldinger.
 • Stiftelsers foretaksnavn skal inneholde ordet stiftelse eller forkortelsen STI.
 • Stiftelser skal melde enkelte regnskaps-opplysninger direkte til Stiftelsestilsynet.

Ny skattemelding for næringsdrivende 2021

Skatteetaten sier de vil forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. De første som skal teste den nye løsningen er personlig næringsdrivende. Løsningen vil omfatte følgende:

 • I skattemeldingen skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder.
 • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en oppgave som kalles næringsspesifikasjon, og får ny struktur.
 • Så langt det er praktisk mulig skal Skatteetaten gjenbruke den informasjonen de allerede har. Målet er at næringsdrivende skal slippe å sende inn samme informasjon flere ganger.
 • Næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et “standardisert digitalt format”. Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem som støtter innsending av skattemelding. Konsekvensen er at man ikke lenger kan levere opplysninger direkte i Altinn som nå.

 

Vi ønsker med dette en god sommer!

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu