Skip to content

Skal du arrangere sommerfest for de ansatte?

Det nærmer seg sommer, som igjen betyr tiden hvor flere arbeidsgivere arrangerer sommerfest for de ansatte før ferien starter. Det finnes selvsagt flere grader av sammenkomster alt fra en enkel samling i bedriftens lokaler med mat og drikke, til virkelig satsning med utenlandstur og overnatting.

Publisert mai 8, 2023

Som arbeidsgiver og bedrift er det viktig for deg å være klar over de forskjellige velferdstiltakene som er skattefrie, og hvilke som ikke er det.  

Skatteloven beskriver et velferdstiltak som noe som:  

 • Henvender seg innad til de personer som er knyttet til bedriften/foretaket  
 • Har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytning til den, oftest i form av fellesarrangement. 

 

Eksempler på velferdstiltak kan være  

 • Tilgang på aviser på arbeidsplassen  
 • Helsestudio eller treningssenter 
 • Tilgang på bedriftshytte 
 • Idrett 
 • Kantine 
 • Forestillinger og idrettsarrangementer  

 

Hvis vi går tilbake til skattelovens beskrivelse av velferdstiltak, står det at tiltakene henvender seg til personer innad i bedriften. Dette anses som eiere, ansatte, styremedlemmer i aksjeselskap og aksjonærer og valgt revisor. Ledsagere, ektefeller, samboere, partnere og familiemedlemmer går også inn under kategorien «knyttet til bedriften». Eksterne aktører som regnskapsførere, konsulenter, leverandører og forhandlere er i denne sammenheng ikke en del av kategorien.  

Skattefritaket omfatter alle ansatte i bedriften/foretaket. Dersom det finnes aksjonærer eller styremedlemmer som arbeider i selskapet går disse også under skattefritaket. Fritaket omfatter også deltidsansatte, korttidsansatte og tidligere ansatte som har gått av med pensjon.  

Vilkår for skattefritak  

 • Tiltaket er for alle, eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle ansatte må tilbys et velferdstiltak av samme type på samme tidspunkt, så lenge tiltakene er av lik art.  
 • Det må være i form av naturytelse  
 • Tiltaket må være rimelig – for å avgjøre om tiltaket er rimelig, må en legge vekt på om tiltaket er vanlig i arbeidslivet og verdien.  

 

Sommeravslutning med hotellopphold  

Enkeltstående tilstelninger som kombineres med kortere hotellopphold kan anses som velferdstiltak. Det er viktig å huske på at dette kun gjelder to overnattinger og det er ubetydelig om oppholdet er lagt til virkedag eller helg.  

Skattefritaket for opphold inntil to overnattinger gjelder også for ansattes familie, innenfor rammen av hva som er rimelig. Dersom reisen medfører mer enn to overnattinger, vil familiens deltakelse i sin helhet bli skattepliktig for den ansatte.  

For å kunne ta en vurdering på om tiltak som dette skal anses som rimelige, må arbeidsgivers totale kostnader for reisen legges til grunn. Det er mulig med reiser til utlandet, så lenge det er innenfor kostnadene som tilsvarende tur i Norge.  

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu