Skip to content

Stadig flere bedrifter implementerer skybaserte ERP-systemer

Hele 97% av leverandørene av ERP-systemer selger i dag i all hovedsak skybaserte ERP-systemer, så for at virksomheten din skal være med på reisen, er det viktig å ta del i denne teknologien.

Publisert april 24, 2023

Flere ERP-systemer investerer store summer i ny, skybasert teknologi. ERP-systemet er bedriftens fremste ressurs for forretningskritisk informasjon relatert til kunder, leverandører, ansatte, salg, inntekter, kostnader og produktlinje. Dette utgjør flere alvorlige sikkerhetsrisikoer. Går bedriften din over i ett skybasert ERP-system vil dette gi mer funksjonalitet som kan føre til både raskere og mer nøyaktig rapportering. I tillegg gjør det virksomheten bedre rustet mot dataangrep og sikkerhetstrusler.  

“Vi ser at de mest effektive virksomhetene har skybaserte ERP-systemer. De rapporterer raskest og med mindre feil”, forklarer Marianne Brusdal, parter for CFO Solutions.  

Hele 97% av leverandørene av ERP-systemer selger i dag i all hovedsak skybaserte ERP-systemer, så for at virksomheten din skal være med på reisen, er det viktig å ta del i denne teknologien. Ett skybasert ERP-system vil hjelpe virksomheten og bidra til økt effektivitet, bedre kvalitet og sikkerhet.  

 

 

En sterk endringskultur er nøkkelen til vellykket implementering av det nye systemet

ERP-systemer er komplekse, og hvert prosjekt er ulikt. Et av hovedtrekkene ved en vellykket implementering er virksomhetens, avdelingens og enkeltpersoners evne, villighet og driv til å ta i bruk det nye systemet.  

Mennesker er skeptiske til endring av natur, men uten en sterk endringskultur og villighet til å arbeide i nye systemer, kan dette bidra til en følelse av å bli fremmedgjort og lite involvert fra de ansattes side – noe som igjen øker risikoen for at implementeringen mislykkes.  

 

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å implementere og setter i gang reisen!  

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu