Skip to content

Statsbudsjettet 2022: skatte- og avgiftsendringer i forliket

Her er det endelige resultatet for skatter og avgifter i 2022.

Publisert desember 14, 2021

Trinnskatten

 • Økt sats i trinn 3 fra 13,3 til 13,4 %
 • Økt sats i trinn 4 fra 16,3 til 16,4 %
 • Redusert innslagspunkt i trinn 3 fra kr 651 250,- til 643 800,-
 • Redusert innslagspunkt i trinn 4 fra kr 1 052 250,- til 969 200,-
 • Nytt trinn 5 på 17,4 % fra kr 2 000 000,-

Formuesskatt

 • Nytt trinn i formuesskatten for formue over 20 mill, sats: 1,1 %
 • Økt verdsetting av aksjer og driftsmidler til 75 %
 • Økt bunnfradrag i formuesskatten til kr 1 700 000,- (3 400 000,- for ektefeller)

Aksjeinntekter

 • Oppjusteringsfaktoren i utbytteskatten øker fra 1,44 til 1.
 • Det betyr at skattesatsen for aksjonær øker fra 31,7 % til 35,2.
 • For selskap og aksjonær samlet, vil marginalskatten på utbytte øke fra 46,7 % til 49,4 %.

Annet

 • Økt frikortgrense fra kr 60 000,- til 65 000,-
 • Redusert trygdeavgift på lønn/trygd fra 8,1 til 8,0 %
 • Redusert trygdeavgift næringsinntekt fra 11,3 til 11,2 %
 • Firmabilbeskatning av el-bil 80 %
 • Redusert omregistreringsavgift elbiler – 25 prosent sats

Har du spørsmål?

Kontakt nestleder Siv Karlsen Moa på simo@sagarr.no // Tlf: 406 39 548

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu