Skip to content

Støtteordninger – hvilke ordninger finnes for din bedrift?

Det finnes en jungel av støtteordninger, og det å finne frem og finne riktig ordninger for deg og din bedrift, er ikke alltid like lett. Her har vi samlet de viktigste aktørene som tilbyr støtteordninger for mellomstore bedrifter i Norge.  

Publisert april 24, 2023

Hvor stor er en mellomstor bedrift? 

I Norge kommer størrelsen på bedriften ofte an på antall ansatte. Mellomstore bedrifter har mellom 21 og 100 ansatte. For å hjelpe mellomstore bedrifter med å vokse og tilby arbeidsplasser og grobunn for økonomisk vekst, tilbyr norske myndigheter og en rekke andre organisasjoner flere støtteordninger.

Nå har EU større fokus på de mellomstore bedriftene i samfunnet og tilbyr flere ordninger mange ikke kjenner til.  

 

Innovasjon Norges støtteordninger

Innovasjon Norge tilbyr flere støtteordninger for norske bedrifter som er tiltenkt å bidra til vekst og utvikling i bedriften. Innovasjon Norge er Norges største og viktigste aktør og støtte innen næringslivet her til lands, i alle bedrifters ulike faser.  

Her er noen av støtteordningene de tilbyr:  

  • Bedriftsutvikling: gir økonomisk støtte til bedrifter som ønsker å vokse og utvikle seg. Deler av støtten kan brukes til markedsføring, utvikling av nye produkter og tjenester eller forskjellige salgsaktiviteter.  
  • Kompetanseheving: Dersom bedriften ønsker å øke kompetansen kan støtteordningen kompetanseheving være høyst aktuell. Her er det en rekke kurser og opplæringstiltak og de ansatte får muligheten til å reise på konferanser og seminarer. Støtten kan brukes til å dekke opplæringskostnader, kost og losji for deltakerne.  
  • Eksportstøtte: Denne typen støtte er for bedrifter som ønsker å eksportere og Innovasjon Norge kan være behjelpelige med støtte til å etablere seg på nye markeder og øke eksportvolumet. Deler av støtten kan brukes til markedsundersøkelser, deltakelse på messer og utstillinger samt etablering av samarbeidsavtaler med utenlandske partnere.  

 

Skattefunn

Bedrifter som arbeider innen forsknings-, innovasjons- og utviklingsprosjekter kan få en støtteordning fra Skattefunn som kommer i form av skattefradrag. Denne støtten er åpen å søke om for alle bedrifter, uavhengig av størrelse. Ordningen gir bedriftene muligheten til å føre fradrag for 19% av utgiftene i et forsknings- og utviklingsprosjekt. Det er dog egne krav som må stilles til prosjektet for å få en godkjenning og for prosjektet til å bli definert som FoU i henhold til skatteloven.  

SIVA

Siva bidrar til å styrke utviklingen av mellomstore bedrifter i distrikts-Norge. SIVA er et statlig foretak og er med på å utvikle en solid norsk infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Støtteordningene SIVA tilbyr hjelper bedrifter med vekst og utvikling og de har som mål å bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.  

Etablererstipend

Dette er en type stipend for gründere og bedrifter som ønsker å ta steget videre fra start-up til mellomstor bedrift. Etableringsstipendet gir økonomisk støtte opp til 950.000 kroner per bedrift og beløpet kan brukes til markedsavklaring og kommersialisering.  

Bedriftsnettverk 

Siva har også støtteordninger for bedriftsnettverk. Dersom din bedrift samarbeider med en norsk eller utenlandsk bedrift og dere er konkurransedyktige innenfor deres fagområde, er dette en ordning det er verdt å vurdere.  

Skattefordeler

Mellomstore bedrifter kan i tillegg til de overnevnte støtteordningene dra nytte av en rekke skattefordeler. De vanligste formene for fordeler er skattefradrag for innvesteringer, som betyr at bedriften kan få skattefradrag ved investering i produksjonsutstyr, bygninger og annen infrastruktur. Det andre er redusert arbeidsgiveravgift. Ordningen med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift omhandler arbeidsgivere med økonomisk aktivitet i de fleste næringssektorer.

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu