Skip to content

Unngå tvangsmulkt

Har du et regnskapsbyrå som innrapporterer A-meldingen for deg, er det viktig at du gir regnskapsføreren oppdatert informasjon jevnlig om permisjoner og permitteringer.  

Publisert august 15, 2023

Det kommer frem i en artikkel av Regnskap Norge, at det i august vil påløpe tvangsmulkt dersom feilrapporteringen ikke rettes innen fristen.  

Har du ikke en god og tett nok kommunikasjon med regnskapsføreren din rundt dette, vil vi få feilmelding F231 som forteller oss at det er feil i innrapporteringen. Typiske grunner til feilmeldingen kan være:  

– Du har glemt å oppgi permisjonen eller permitteringen til regnskapsføreren
– Er fraværet avsluttet uten at regnskapsfører har fått beskjed, kan det være at det mangler sluttdato
– Misskommunikasjon som gjør at innrapporteringen av a-meldingen får feil informasjon 

terminkalender

Størrelse på tvangsmulkt 

Det kan etter hvert bli store summer og kostbart dersom a-meldingen ikke endres til riktig, innen fristen. Tvangsmulkten i 2023 er kr. 124 per inntektsmottaker med feil, hver dag. Tvangsmulkten løper til feilen er rettet.  

 

Vi forstår at noen ting kan glippe og gå i glemmeboken, men det er som sagt innledningsvis viktig at regnskapsfører blir holdt oppdatert om endringer i arbeidsforholdet til de ansatte. For deg som bedriftseier er det en unødvendig utgift som kunne vært spart! 

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu