Skip to content

Vurderer du å ansette sommervikarer?

Elever fra ungdomsskoler og VGS fra hele landet skal snart ut i skoleferie for sommeren og noen skal ut i arbeidslivet – for aller første gang.

Publisert juni 16, 2023

Mange av reglene ved ansettelse gjelder uavhengig av alder, slik som at det skal være skriftlige kontrakter uavhengig av om det er en midlertidig ansettelse,  

På noen områder ved en ansettelse er det spesielle regler som skal beskytte de yngste arbeidstakerne.  

  • Dersom sommervikaren er under 15 år, har dem lov til å jobbe kun 2 timer i døgn hvor det er skole. I helger og ferier er det maks 7 timer i døgnet. 
  • Ansatte under 18 år har ikke lov til å arbeide overtid  
  • Dersom sommervikaren er mellom 15 og 18 år kan dem jobbe maks 8 timer i døgnet, 40 timer i uken. Har de flere arbeidsplasser skal ikke den samlede arbeidstiden gå over disse grensene.  
  • Det er arbeidsgiver som skal passe på at sommervikaren jobber de timene som er lovsatt  

 

Lønn og ferie  

I Norge finnes det faktisk ingen generelle minstelønnsbestemmelser, men flere tariffavtaler har imidlertid minimumsregler for lønnsnivået. Her er det viktig å se hvilken tariffavtale som gjelder. 

Sommervikarer har på lik linje som vanlige ansatte krav på ferie. Da er det fire uker og en dag som er gjeldene og sommervikaren kan ta ut 18 av disse i perioden 1. juni til 30. september. I praksis er det de færreste sommervikarer som faktisk tar ut ferie i denne perioden, og legger heller fridagene til før eller etter sommeren.  

Taking notes

Er du usikker på hvilke lover og regler som gjelder din bransje eller ønsker hjelp med arbeidskontraktene? Vi hjelper deg med begge deler! Still oss spørsmål via registeringssiden under, så tar vi kontakt med deg!  

Kontakt oss!

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu