Skip to content

Statsbudsjettet 2022: skatte- og avgiftsendringer i forliket

Trinnskatten

 • Økt sats i trinn 3 fra 13,3 til 13,4 %
 • Økt sats i trinn 4 fra 16,3 til 16,4 %
 • Redusert innslagspunkt i trinn 3 fra kr 651 250,- til 643 800,-
 • Redusert innslagspunkt i trinn 4 fra kr 1 052 250,- til 969 200,-
 • Nytt trinn 5 på 17,4 % fra kr 2 000 000,-

Formuesskatt

 • Nytt trinn i formuesskatten for formue over 20 mill, sats: 1,1 %
 • Økt verdsetting av aksjer og driftsmidler til 75 %
 • Økt bunnfradrag i formuesskatten til kr 1 700 000,- (3 400 000,- for ektefeller)

Aksjeinntekter

 • Oppjusteringsfaktoren i utbytteskatten øker fra 1,44 til 1.
 • Det betyr at skattesatsen for aksjonær øker fra 31,7 % til 35,2.
 • For selskap og aksjonær samlet, vil marginalskatten på utbytte øke fra 46,7 % til 49,4 %.

Annet

 • Økt frikortgrense fra kr 60 000,- til 65 000,-
 • Redusert trygdeavgift på lønn/trygd fra 8,1 til 8,0 %
 • Redusert trygdeavgift næringsinntekt fra 11,3 til 11,2 %
 • Firmabilbeskatning av el-bil 80 %
 • Redusert omregistreringsavgift elbiler – 25 prosent sats

Har du spørsmål?

Kontakt nestleder Siv Karlsen Moa på simo@sagarr.no // Tlf: 406 39 548

Nå kan det lønne seg å ta ut utbytte

For hver million som vedtas i utbytte, er det isolert sett kr 35 200,- å spare i skatt.

Dersom det godkjente årsregnskapet for siste regnskapsår viser at selskapet har fri egenkapital, kan tilleggsutbytte vedtas enten i ekstraordinær generalforsamling, eller av styret dersom styret har fullmakt fra generalforsamlingen som er registrert i Foretaksregisteret.

Ekstraordinært utbytte kan vedtas på grunnlag av en revidert mellombalanse utarbeidet etter reglene for årsregnskap, som er godkjent av generalforsamlingen. Kravet om at mellombalansen skal være revidert gjelder ikke for selskaper med fravalgt revisjon. Mellombalansen skal rapporteres til Regnskapsregisteret. Selve utdelingen til aksjonærene kan først foretas når Regnskapsregisteret har registrert og kunngjort mellombalansen. Særlig ved ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse, må man ta med i vurderingen de kostnader dette i seg selv innebærer. Spesielt gjelder dette for selskaper som må revidere mellombalansen.

Utbytte vedtatt i 2021 skal med som skattepliktig inntekt for aksjonæren for 2021, men dersom utbetalingsdato er i 2022 medregnes ikke krav på utbytte i aksjonærens formue for inntektsåret 2021.

Tilsvarende vil utbytteforpliktelsen da ikke inngå som gjeld i selskapet. For aksjonæren vil skatten på utbytte vedtatt i slutten av 2021 måtte innbetales allerede innen 31. mai 2022 for å unngå restskatt og renter.

 

Utbytte bør vurderes snarest mulig, så ikke nøl med å ta kontakt med din regnskapsfører!

Gave til de ansatte? Her er skattereglene du må kunne

Den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver «uten spesiell anledning» er kr 5 000,- Gaven kan ikke gis som penger, men som en ting eller naturalytelse, som f.eks. fri bil, elektronisk kommunikasjon eller innberetningspliktige forsikringer.

Vilkåret om at skattefrie gaver skal gis som en generell ordning er opphevet.

Små oppmerksomhetsgaver som konfekt eller blomster, er skattefrie.

Gaver eller naturalytelser fra tredjepart regnes inn i det samlede beløpet innenfor kr 5 000,-

Gavegrensen på kr 5 000,- kan kombineres med skattefritak for personalrabatter på kr 8 000,- Det betyr at en arbeidstaker kan motta skattefrie personalrabatter for inntil kr 13 000,- pr år.

 

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver skal få informasjon om gaver arbeidstakere eventuelt mottar fra tredjeparter og besørge at verdi av gaver som overstiger kr 5 000,- pr år rapporters som skattepliktig inntekt.

Spesielle anledninger

Det kan gis gaver ved spesielle anledninger, som runde bursdager, oppnådd tjenestetid, større jubileer, bryllup o.l.

Har du spørsmål om skattefrie gaver eller andre personalforhold? Ta kontakt med din rådgiver hos oss i SAGA!

Tilbake til toppen
Menu