Skip to content

Statsbudsjettet 2022: skatte- og avgiftsendringer i forliket

Trinnskatten

 • Økt sats i trinn 3 fra 13,3 til 13,4 %
 • Økt sats i trinn 4 fra 16,3 til 16,4 %
 • Redusert innslagspunkt i trinn 3 fra kr 651 250,- til 643 800,-
 • Redusert innslagspunkt i trinn 4 fra kr 1 052 250,- til 969 200,-
 • Nytt trinn 5 på 17,4 % fra kr 2 000 000,-

Formuesskatt

 • Nytt trinn i formuesskatten for formue over 20 mill, sats: 1,1 %
 • Økt verdsetting av aksjer og driftsmidler til 75 %
 • Økt bunnfradrag i formuesskatten til kr 1 700 000,- (3 400 000,- for ektefeller)

Aksjeinntekter

 • Oppjusteringsfaktoren i utbytteskatten øker fra 1,44 til 1.
 • Det betyr at skattesatsen for aksjonær øker fra 31,7 % til 35,2.
 • For selskap og aksjonær samlet, vil marginalskatten på utbytte øke fra 46,7 % til 49,4 %.

Annet

 • Økt frikortgrense fra kr 60 000,- til 65 000,-
 • Redusert trygdeavgift på lønn/trygd fra 8,1 til 8,0 %
 • Redusert trygdeavgift næringsinntekt fra 11,3 til 11,2 %
 • Firmabilbeskatning av el-bil 80 %
 • Redusert omregistreringsavgift elbiler – 25 prosent sats

Har du spørsmål?

Kontakt nestleder Siv Karlsen Moa på simo@sagarr.no // Tlf: 406 39 548

Nå kan det lønne seg å ta ut utbytte

For hver million som vedtas i utbytte, er det isolert sett kr 35 200,- å spare i skatt.

Dersom det godkjente årsregnskapet for siste regnskapsår viser at selskapet har fri egenkapital, kan tilleggsutbytte vedtas enten i ekstraordinær generalforsamling, eller av styret dersom styret har fullmakt fra generalforsamlingen som er registrert i Foretaksregisteret.

Ekstraordinært utbytte kan vedtas på grunnlag av en revidert mellombalanse utarbeidet etter reglene for årsregnskap, som er godkjent av generalforsamlingen. Kravet om at mellombalansen skal være revidert gjelder ikke for selskaper med fravalgt revisjon. Mellombalansen skal rapporteres til Regnskapsregisteret. Selve utdelingen til aksjonærene kan først foretas når Regnskapsregisteret har registrert og kunngjort mellombalansen. Særlig ved ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse, må man ta med i vurderingen de kostnader dette i seg selv innebærer. Spesielt gjelder dette for selskaper som må revidere mellombalansen.

Utbytte vedtatt i 2021 skal med som skattepliktig inntekt for aksjonæren for 2021, men dersom utbetalingsdato er i 2022 medregnes ikke krav på utbytte i aksjonærens formue for inntektsåret 2021.

Tilsvarende vil utbytteforpliktelsen da ikke inngå som gjeld i selskapet. For aksjonæren vil skatten på utbytte vedtatt i slutten av 2021 måtte innbetales allerede innen 31. mai 2022 for å unngå restskatt og renter.

 

Utbytte bør vurderes snarest mulig, så ikke nøl med å ta kontakt med din regnskapsfører!

Gave til de ansatte? Her er skattereglene du må kunne

Den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver «uten spesiell anledning» er kr 5 000,- Gaven kan ikke gis som penger, men som en ting eller naturalytelse, som f.eks. fri bil, elektronisk kommunikasjon eller innberetningspliktige forsikringer.

Vilkåret om at skattefrie gaver skal gis som en generell ordning er opphevet.

Små oppmerksomhetsgaver som konfekt eller blomster, er skattefrie.

Gaver eller naturalytelser fra tredjepart regnes inn i det samlede beløpet innenfor kr 5 000,-

Gavegrensen på kr 5 000,- kan kombineres med skattefritak for personalrabatter på kr 8 000,- Det betyr at en arbeidstaker kan motta skattefrie personalrabatter for inntil kr 13 000,- pr år.

 

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver skal få informasjon om gaver arbeidstakere eventuelt mottar fra tredjeparter og besørge at verdi av gaver som overstiger kr 5 000,- pr år rapporters som skattepliktig inntekt.

Spesielle anledninger

Det kan gis gaver ved spesielle anledninger, som runde bursdager, oppnådd tjenestetid, større jubileer, bryllup o.l.

Har du spørsmål om skattefrie gaver eller andre personalforhold? Ta kontakt med din rådgiver hos oss i SAGA!

– Nå tjener jeg mer

Cecilie Hegg

Hegg driver salongen Unicut Frisør som er en del av Hår1-kjeden. Da hun skiftet regnskapsbyrå til SAGA for 5 år siden fikk hun, som mange andre, merke hvor viktig det er med en rådgiver som forstår frisørbransjen.

– Alt ble bedre med SAGA. Fakturaene kommer regelmessig, og alt er mye mer strukturert og forutsigbart.

Etter at Hegg overlot regnskapet til SAGA, går firmaet bedre enn noensinne.

– SAGA sender rapport på hvordan jeg ligger an. Samtidig forklarer de meg hva som er bra, og hva jeg kan gjøre bedre. De forklarer så jeg forstår.

– Pris er viktig for frisører

I 15 år var Hegg kunde i et annet regnskapsbyrå. Som mange andre, orket hun ikke skifte selv om hun var misfornøyd.

– Jeg er jo ikke regnskapsfører, og med det gamle byrået fikk jeg aldri noen forklaringer. Det var mye rot. De var også dyre, samtidig som jeg ikke forsto hva jeg betalte for.

Hegg forteller at det ofte er innlegg og spørsmål om regnskapsfører i en lukket frisørgruppe hun tilhører på Facebook. Dette med pris er det mange som er opptatt av. Som frisør er marginene små, og derfor er det ekstra sårbart hvis store deler av inntekten skal gå til regnskap.

– Vi frisører tjener jo ikke penger på kontortid. Vi må være på gulvet og jobbe som frisør.  Derfor vil alle at det skal være enklest mulig. Nå går alle fakturaer direkte til SAGA, jeg trenger bare å godkjenne. Ting går helt på skinner.

I SAGA får alle frisører regnskap til fastpris

– Fastpris er fint. Da vet man hva man har av utgifter. Dessuten betaler jeg mye mindre nå enn tidligere, samtidig som jeg tjener mer penger.

Direkte fra kasse til regnskap

Lugg AS holder til i Askim, og som så mange andre frisører, ønsker de å bruke minst mulig tid på regnskap. Automatisering og skybaserte løsninger var stikkord de gikk etter da de skiftet regnskapsfører for noen år siden.

Christine Jacobsen Nygard

Vi fikk et godt tilbud fra SAGA, og de digitale systemene gjør at vi sparer både tid og penger. Vi ønsker jo å bruke mest mulig tid på frisørjobben, det er vår verdiskapning. Regnskap skal være enkelt og oversiktlig, og vi vil gjøre minst mulig selv.

Chrstine Jacobsen-Nygaard, frisør hos Lugg AS i Askim

Integrert med Easyupdate

Lugg bruker kassesystemet Easyupdate, og SAGAs systemer er sømløst integrert mot kassen slik at all data går direkte fra kasse til regnskap.

 

– Frisører ønsker et regnskapssystem som er nettbasert og enkelt. Mange regnskapsbyråer gjør ting på gamlemåten. Det lønner seg ikke for en liten bedrift som oss med bare tre ansatte.

 

Alle kunder i SAGA får månedlige rapporter med råd og kommentarer.

– Rapportene er utfyllende og oversiktlige. Vi får vite det vi trenger å vite, det vi bør endre på og hva vi bør gjøre mer av. Selv om vi ikke møter de i SAGA fysisk, føler jeg at vi kjenner hverandre godt. Vi snakker på telefon og mail, og har jeg spørsmål, får jeg alltid gode svar.

 

For frisører har Covid 19 være en prøvelse med stengte salonger over hele landet. I denne perioden har Lugg-gjengen satt pris på gode råd fra sine rådgivere i SAGA.

 

– SAGA har helt klart vært til god hjelp gjennom krisen. De har gitt oss gode råd underveis, og i dag er vi kjempefornøyde med å være i full drift igjen.

 

Saga justerer navn og logo

Saga Regnskap & Rådgivning logo

Saga Regnskap & Rådgivning AS består av åtte avdelinger i Vestfold og Telemark: Bø, Horten, Larvik, Porsgrunn, Revetal, Sandefjord, Skien og Tolvsrød samt system og support-avdelingen Saga Business Partner.

Vi er også medlem av den landsdekkende kjeden Saga KL, som frem til nylig het Saga Services. Kjeden ble etablert i 2003 og består av 30 kontorer med 340 ansatte og 7600 kunder.

Medlemskapet i Saga KL gir oss tilgang til innkjøpsfordeler, kompetanse og et større fellesskap. Dette er en fordel for Saga Regnskap & Rådgivnings kunder og medarbeidere.

Justert logo
Det er noen måneder siden Saga Regnskap & Rådgivning slo sammen flere juridiske enheter til ett selskap, og inntil nå har medlemskapet i det som het Saga Services også preget logoen vår.

Nå justeres logoen til «Saga Regnskap & Rådgivning». Vi er fortsatt medlem av Saga KL, selv om dette ikke lenger vil fremgå som en del av logoen.

Hør med din Saga-kontakt om du har spørsmål om denne justeringen eller andre forhold og muligheter du har som Saga-kunde fremover.

Statsbudsjettet 2022 – noen hovedpunkter

Dame foran data med kalkulator og mobil

Det er forventet god utvikling i norsk økonomi fremover, med god vekst i BNP (anslått til 3,8 %), redusert arbeidsledighet (fra i snitt 3,2 % til 2,4 %), «normal» lønnsvekst, lav prisvekst og noe høyere rente.

Hovedtall fra budsjettet (anslag):
– Inntekt 1.553 mrd – 25 % opp fra 2021
– Skatter/avgifter 1.166 mrd, 75 % av inntektene
– Utgifter 1.576 mrd
– Budsjettunderskudd 23 mrd
– Oljekorrigert underskudd 300 mrd
– Forventet lønnsøkning 3 %
– Forventet prisvekst 1,3 %
– Skatte/avgiftslettelser 0,58 milliarder
(store lettelser personskatt, primært kompensert v/økning av miljø/bilavgifter)
– Oljepengebruken er innenfor handlingsregelen – 2,6 %

Selskapsbeskatning
Selskapsbeskatningen er uendret, med unntak av grunnrenteskatten for vannkraft.

– Alminnelig inntektsskatt uendret (22 %)
– Skattesats på utbytte uendret (31,7 %)
– Finansskattesats uendret (25 %)
– Petroleumsskatt uendret (56 %) = totalsats 78 %
– Vannkraft (grunnrenteskatt) endret fra 37 % til 47 % = totalsats fortsatt 59 %

Næringsbeskatning
Nye avgifter knyttet til enkeltnæringer:
– Landbasert vindkraft 1 øre per produsert kWh.
– Flypassasjeravgiften gjeninnføres.

Arbeidsgiveravgift
De største endringene gjelder reglene for ambulerende virksomhet. Det foreslås å utvide virkeområdet for reglene om ambulerende virksomhet, og å endre reglene om hvilken sats som skal brukes ved ambulerende virksomhet i form av stedbundet virksomhet og ved fjernarbeid (eksempelvis hjemmekontor). Les mer.

Personskatt
Brede skatteletter for inntektsmottakere ved blant annet marginale satsjusteringer i trinnskatten og høyere satser i minstefradraget. De fleste beløpsgrenser og innslagspunktene i trinnskatten justeres i tråd med forventet lønnsvekst.
Mange satser holdes nominelt uendret, blant annet fradrag for fagforeningskontingent, gaver til frivillige organisasjoner, skattefri rabatt for personalrabatter m.fl.

Endringer i trinnskatten:
Trinn 1 reduseres med 0,3 % til 1,4 %
Trinn 2 reduseres med 0,2 % til 3,8 %

Foreldrepenger
Fedre med opptjent rett til foreldrepenger får åtte uker med foreldrepenger, uavhengig av mors aktivitet under uttaket.
Foreldrefradraget legges om. De to øvre grensene i foreldrefradraget erstattes med én grense på kr 25 000,- for hvert barn.

Reisefradrag
Regjeringen foreslår å legge om reisefradraget. Dagens satsstruktur erstattes med én sats på kr 1,65 pr kilometer. Dagens fradragssatser er på kr 1,56 til og med 50.000 km og kr 0,76 fra 50.001 km til 75.000 km.

Formueskatt
Lettelser i formueskatten ca 0,5 mrd. Skattesatsen (0,85%) videreføres.

Det er også foretatt en rekke lettelser og skjerpelser. Les mer om formuesskatt.

Gunstigere opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper
Beskatningen av fordelen ved tildeling og utøvelse av opsjoner skal først skje ved salg av de underliggende aksjene – da som aksjeinntekt. Ordningen utvides til selskaper fra 25 til inntil 50 ansatte, omsetning eller balansesum inntil 80 mill (fra dagens 25 mill) og levetid fra seks inntil 10 år.

Moms
Det er ikke foreslått vesentlige endringer i merverdiavgiften.

Særavgifter
Prisjustering av de fleste satsene ca 1,3 % Vesentlige avgiftsøkninger på to områder: CO2-avgifter og bilavgifter.

CO2-relaterte avgifter som skal bidra til å stimulere til grønn omstilling:
– Ikke-kvotepliktige utslipp økes med 28 %
– Kvotepliktige utslipp fra oljenæringen og luftfarten økes med 15 % utover prisstigningen.
– Avgift på forbrenning av avfall foreslås innført.
– Avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen foreslås innført.

Bilavgifter
Det foreslås en rekke avgiftsendringer med sikte på å redusere Statens reduserte inntekter fra bilavgiftene:
– Full sats i trafikkforsikringsavgiften for elbiler.
– Fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften avvikles.
– Øke engangsavgiften for ladbare hybridbiler.
– CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler økes.

Ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet
Ved kjøp av aksjer i arbeidsgivers selskap får arbeidstakere en skattefri rabatt på 30 % av markedsverdi, begrenset til kr 7 500,- pr år.

Beskatning av opsjoner
Ny ordning for beskatning av opsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfase. Skattlegging av opsjonen skjer når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.

Les mer/linker:

Steinar Jacobsen ny daglig leder i Saga Regnskap og Rådgivning

steinar og marit 1008x652

Det var i starten av 2020 at Marit Sibbern solgte regnskapskontoret Ros Økonomi AS til Steinar Jacobsen. Han slo sammen Ros med sin egen virksomhet, og det nye navnet ble Saga Regnskap og Rådgivning AS. Marit Sibbern ble ansatt som administrerende direktør i oppstartfasen, og nå overtar Steinar Jacobsen selv stillingen, men som daglig leder.

Sibbern Økonomi AS
I forbindelse med overdragelsen i 2020 ble det også inngått en avtale om fremtidig samarbeid. Denne går ut på at Marit Sibbern skal kunne levere tjenester til Saga Regnskap og Rådgivning, til selskapets kunder samt til andre og nye kunder. Fra nå av vil Marit Sibbern bli å finne i eget selskap, Sibbern Økonomi AS. Der vil hun jobbe med taksering/verdsetting, strategiske prosesser, styreverv, rådgivning, finansiering, søknader om støtte/tilskudd, kurs og foredrag, arv/skifte, eierskifte m.v. Hun vil fortsatt ha kontorplass hos Saga Regnskap og Rådgivning og kan også nås via sentralbordet.

Saga Regnskap og Rådgivning har ca 50 medarbeidere fordelt på åtte avdelinger i Bø, Horten, Larvik, Porsgrunn, Revetal, Sandefjord, Skien og Tolvsrød, samt system- og supportavdelingen Saga Business Partner.

Kontaktinfo: Steinar Jacobsen / stja@sagarr.no / tlf 906 13 110.

Saga er klare for en spennende høst

Saga høstsamling 2021

Saga Regnskap og Rådgivning er nå åtte avdelinger med over 50 medarbeidere, som betjener våre 1400 kunder. Det skjer mye i vår egen bransje, og det skjer veldig mye rundt våre kunder. Derfor var det fint å kunne samle alle gode Saga-kolleger til en hel dag med faglig påfyll og inspirasjon.

Dagen ble fylt med mye info om kompetanse og drift. Blant annet rundt temaer som rutiner, årsoppgjør, hjemmekontor og dataløsninger.

Høydepunktet var Anja Hammerseng-Edin, som holdt et veldig interessant motivasjonsforedrag.

Dermed er hele Saga-gjengen klare for ekstra god innsats for våre kunder inn i den spennende høsten.

Saga høstsamling 2021 - Anja Hammerseng-Edin

Praktisk sommerinfo og råd for ferien

Reisende med mobiltelefon og bagasje

Saga Regnskap og Rådgivning – åpningstider i ferien

 • Vi er stengt i uke 29 og 30 (19.-30. juli)
 • Vår telefon er åpen i hele sommer. Ring felles sentralbord på tlf. 03216
 • Vårt Larvikkontor har åpent med begrenset bemanning i uke 29 og 30

Saga Business Partner AS (SBP)

I forbindelse med regnskap- og logistikkløsninger medvirker vi ofte til valg og oppsett av løsninger. For å kunne betjene våre kunder på best mulig måte har vi skilt ut et eget selskap for data og tekniske løsninger. Saga Business Partner AS (SBP) er eid av samme eier og har sitt utspring fra regnskapskontoret i Larvik.

I vår bransje er elektroniske løsninger og automatisering i stadig utvikling, og vi føler oss heldige som har god kompetanse på dette området. Markedsføring av elektroniske løsninger for regnskapsføring er stadig tøffere, lisenskostnader øker og større deler av dataløsninger blir belastet den enkelte transaksjon og kunde. Vi jobber konstant for å holde disse kostnadene nede.

Endring i våre fakturarutiner

Grunnet endringer i selskapsstrukturen, gjør vi også endringer i våre fakturarutiner. Vi bemerker at dette ikke medfører noen endring i pris.

Rent praktisk er det bedre at datalisenser og tekniske tjenester blir fakturert direkte fra Saga Business Partner AS (SBP), enn at det går via Saga Regnskap og Rådgiving AS. Det vil også bli lettere for alle parter å følge med på datakostnadene.

Kunde som betaler med kort i kasse

Se opp for svindel

Sommeren er dessverre spesielt utsatt for svindel, og det er viktig å være oppmerksom. Se opp for useriøse selgere, virus på e-post og falske fakturaer.

Kontantsalg

Stadig flere virksomheter tilbyr varer levert hjem. I tillegg til dette er det mer populært å bruke REKO-ringer og andre typer utsalg. I den forbindelse er det viktig å ha oversikt over reglene for kontantsalg. Kontantsalg er salg av varer og tjenester som betales med f.eks. kontanter, betalingskort, Vipps eller andre elektroniske betalingsløsninger.

Det stilles særlige krav til dokumentasjon i kontantsalg:

 • Det skal skrives ut salgskvittering for hvert salg, og kunden har krav på kvittering enten fysisk eller elektronisk (e-post, SMS e.l.)
 • Dersom det skal betales med seddel og mynt skal det skrives ut kvittering uavhengig av om kunden ber om det.
 • Næringsdrivende plikter å benytte et produkterklært kassasystem.
  • Kontantsalg under kr 50 000 per år eks. mva. er unntatt kravet om kassasystem.
 • Elektroniske salgsrapporter er ikke i seg selv dokumentasjon.
 • Selv om betaling skjer hos kunden (f.eks. ved hjemlevering) kan salg registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg.

Hovedregelen er at salg over internett ikke anses som kontantsalg. For e-handel og netthandel behandles salg på to ulike måter:

 • Dersom bestilling, betaling og levering skjer utenom selgers forretningssted skal salget dokumenteres med faktura.
 • Når betaling og levering skjer på selgers forretningssted regnes salget som et ordinært kontantsalg og selger må bruke et kassasystem.

Skatteetaten overtar tilsynet med OTP (obligatorisk tjenestepensjon)

Nå skal pensjonsselskaper hente lønnsopplysninger direkte fra Skatteetaten og bruke det som grunnlag for pensjonssparingen. Fra 1. juni overtar Skatteetaten også ansvaret med å føre tilsyn over ordningen.

Noen satser:

 • Folketrygdens grunnbeløp (G) benyttes ved beregning av pensjoner fra NAV, og justeres årlig per 1. mai. G påvirker enkelte skattesatser og skattefrie beløpsgrenser som er knyttet til G. G per 1. mai 2021 er kr. 106 399, og gjennomsnitt for 2021 blir kr. 104 716.
 • Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2021 til 8 % p.a.
 • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fra 1. juli fastsatt til kr. 400.
 • Det blir beregnet ekstraskatt på renteinntekt du tar utover skjermingsrenten dersom du tar en høy rente på lån du har gitt til et AS du selv eier. Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 0,4 % for juli og august 2021. Som eier av et AS kan du heller ikke låne penger av selskapet uten videre. Dette kan være i strid med lov om aksjeselskaper og kan bli behandlet som utbytte eller lønn.
 • Konsumprisindeksen for mai 2021 var 114,9 %. Dette er en nedgang på 0,1 % fra april 2021. Prisene på møbler, samt innrednings- og dekorasjonsartikler bidro i størst grad til nedgangen. Fra mai 2020 til mai 2021 var det en økning i indeksen på 2,7 %.
 • Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 1,50 % for juli og august 2021.

Høring: Nye regler om stiftelser?

Departementet har sendt forslag til endringer i ny stiftelseslov på høring.

Forslagene som nå er på høring omfatter følgende:

 • Stiftelser skal ikke kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, men kan eie aksjer i næringsvirksomhet utenfor stiftelsen.
 • Stiftelser skal opprettes elektronisk. Det samme gjelder alle signaturer og alle meldinger.
 • Stiftelsers foretaksnavn skal inneholde ordet stiftelse eller forkortelsen STI.
 • Stiftelser skal melde enkelte regnskaps-opplysninger direkte til Stiftelsestilsynet.

Ny skattemelding for næringsdrivende 2021

Skatteetaten sier de vil forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. De første som skal teste den nye løsningen er personlig næringsdrivende. Løsningen vil omfatte følgende:

 • I skattemeldingen skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder.
 • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en oppgave som kalles næringsspesifikasjon, og får ny struktur.
 • Så langt det er praktisk mulig skal Skatteetaten gjenbruke den informasjonen de allerede har. Målet er at næringsdrivende skal slippe å sende inn samme informasjon flere ganger.
 • Næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et «standardisert digitalt format». Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem som støtter innsending av skattemelding. Konsekvensen er at man ikke lenger kan levere opplysninger direkte i Altinn som nå.

 

Vi ønsker med dette en god sommer!

Tilbake til toppen
Menu